BERGEN OP ZOOM - De VVD-fractie in Bergen op Zoom wil dat de gemeente aan de slag gaat met aardgasvrije wijken. Woningen in Nederland moeten vanaf 2050 aardgasvrij zijn. Bergen op Zoom moet volgens de liberalen snel stappen gaan zetten om dit te realiseren.

Fossiele brandstoffen als olie en gas raken langzaam maar zeker op en het is onverstandig om daarvan afhankelijk te blijven. De VVD-fractie zou graag zien dat de gemeente Bergen op Zoom deel gaat nemen aan de Green Deal Aardgasvrije wijken. Het doel is het bespoedigen van de ontwikkeling van de aardgasvrije wijken door het aanpassen van condities zoals bijvoorbeeld wetgeving en financiering. Verder omvat deze Green Deal de ontsluiting van kennis en ervaringen met betrekking tot de transitie naar een CO2-arme warmtevoorziening. Dit is zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw.

Volgens de Bergse VVD werken al zo’n dertig gemeenten in Nederland samen met provincies en netwerkbeheerders aan initiatieven om bestaande wijken aardgasvrij te maken. Uiteraard in goed overleg met bewoners. Bergen op Zoom zou hierin niet moeten achterblijven.

De politieke partij zegt wel dat er voldoende alternatieven voor handen moeten zijn om woningen te verwarmen. Als voorbeeld wordt restwarmte van de industrie genoemd. De gemeente zou ook moeten kijken naar andere alternatieven.NieuwsTerug naar het overzicht