Roosendaal

Dit zijn de nieuwe schoolbussen van de Mytylschool

Vincent Krijtenburg Vincent Krijtenburg

Al toeterend komen de blauwe en de rode bus het schoolplein opgereden. De bussen vallen in de smaak van de 136 leerlingen, dat blijkt wel uit het luide gejuich en applaus.