West-Brabant

Kinderen worden Kleine Grote Denkers, door filosofie op basisscholen LPS

Niek de Bruijn Niek de Bruijn

‘Spelend filosoferen’ wordt onderdeel van het lesprogramma op de LPS-basisscholen in Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en Tholen. Met de methode Kleine Grote Denkers leren zij hun argumenten helder te formuleren en open te staan voor andere meningen. “Het maakt ze creatieve en kritische denkers en tolerantere burgers”, aldus oprichter Ruud Verbraak.