Roosendaal

Nieuwe Waterwandelroute gelanceerd

Vincent Krijtenburg Vincent Krijtenburg

Het Roosendaalse landschap wordt doorsneden door tal van beken en vaarten. Dat is niet gek want Roosendaal heeft zijn ontstaan en welvaart mede te danken aan de nabijheid van het water. In de loop van de eeuwen zijn de natuurlijke wateren verlegd en gedempt, maar er zijn ook nieuwe watergangen aangelegd zoals de turfvaarten. De nieuwe Waterwandelroute brengt die geschiedenis tot leven met een wandeling in en rondom de stad.