Bergen op Zoom

Opening West-Brabants Archief

Redactie Redactie

Donderdag 9 februari werd het West-Brabants Archief officieel geopend. Het archief, gelegen in het koetshuis van het Markiezenhof, werd geopend door toespraken van onder andere Wim van de Donk, commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant, en Jac Klijs, burgemeester van Moerdijk.