Bergen op Zoom

Portret gouverneur Louis de la Kethulle keert terug naar het Markiezenhof

Han Verbeem Han Verbeem

Precies 400 jaar na de belegering van Bergen op Zoom door veldheer Spinola krijgt het Markiezenhof het schilderij van Louis de la Kethulle terug, in bruikleen van de Vrienden van het Markiezenhof.