Bergen op Zoom

Saver treft veel afval aan tussen kleding

Vincent Krijtenburg

Textiel kan alleen gerecycled worden als het schoon en droog is. Om zoveel mogelijk inwoners van Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht hiervan op de hoogte te brengen, zijn deze gemeenten, samen met Saver, een minicampagne over textiel begonnen als onderdeel van de gezamenlijke campagne Samen aan de Bak.