Bergen op Zoom

Zorgen over gevaarlijke verkeerssituatie bij Zoomdam in Bergen op Zoom

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Het Bergse gemeenteraadslid Meino Dam (Lijst Linssen) wil dat de onoverzichtelijke verkeerskruising bij de Halsterseweg-Zoomdam en Boerenverdriet in Bergen op Zoom wordt aangepakt.