BERGEN OP ZOOM - Wethouder Ad van der Wegen nam maandag  23 december een ondergrondse afvalbak bij het Zuivelplein in gebruik.

Het gaat om een proef met een ondergrondse afvalcontainer die ruim tien keer meer capaciteit heeft dan de bestaande bovengrondse afvalbakken. Na drie maanden zal de proef worden geëvalueerd. Dan wordt gekeken of er meer van deze containers geplaatst kunnen worden.

De bak is een gevolg van de strijd van de gemeente tegen zwerfafval. De gewone afvalbakken (met een capaciteit van 60 liter) zitten snel vol. Dat leidt tot meer rommel op straat. Grotere bakken kunnen dit tegen gaan. Dit sluit gelijk aan op de raadsbreed gesteunde motie voor een schonere openbare ruimte.

Er is bij de proef gekozen voor een inworpzuil, zoals de gemeente die ook heeft voor hondenpoep. De zuilen zijn zo geconstrueerd dat er geen grote vuilniszakken in gedumpt kunnen worden.

Ook nieuw is dat deze afvalcontainers niet met de hand worden geledigd, maar leeg worden gezogen. De bladzuiger die ook gebruikt wordt met de Vastenavend om snel afval op te ruimen, wordt hiervoor ingezet.