BERGEN OP ZOOM - De bouw van de nieuwe loodsen voor de Bergse Vastenavendbouwclubs is uitgesteld. Het is de gemeente Bergen op Zoom niet gelukt een bedrijf te vinden dat het werk wil doen voor de 5 miljoen euro die er voor is uitgetrokken.

De gemeenteraad en de leden van de bouwclubs hebben een brief gekregen van de gemeente Bergen op Zoom met het slechte nieuws. Daarin legt wethouder Annette Stinenbosch uit dat geen enkel bedrijf een aanbod heeft gedaan dat past binnen het budget van de gemeente. Daarom kunnen de nieuwbouwplannen niet onveranderd doorgaan. De wethouder schrijft dat het zelfs niet kan “zonder ingrijpende concessies te doen, danwel een andere aanpak te volgen.”

Gestegen bouwkosten

In 2017 besloot de gemeenteraad 5 miljoen euro vrij te maken voor de verhuizing van de Bergse carnavalsclubs en de Stichting Vastenavend. Begin dit jaar bleek al, dat de ambitieuze plannen voor nieuwe loodsen te duur werden. De bouwkosten waren in de loop van de tijd gestegen, waardoor de nieuwbouw niet meer voor hetzelfde geld kon worden geregeld.

Aangepaste plannen ook nog te duur

De plannen zijn toen aangepast en versoberd. Zo werd één van de nieuwe loodsen geschrapt en zou in plaats daarvan een oude loods worden opgeknapt. Toen was het nog steeds de bedoeling om volgend jaar klaar te zijn met de bouw. De bouwclubs zouden dan meteen na de Vastenavendoptocht van 2020 kunnen verhuizen naar de nieuwe of gerenoveerde loodsen. Maar nu blijkt dat ook dit aangepaste plan niet meer kan worden betaald van de gereserveerde 5 miljoen euro.

Nieuwe plannen maken

De gemeente Bergen op Zoom gaat nu weer om de tafel met de stichtingen die betrokken zijn bij de Vastenavend. Ze moeten opnieuw met elkaar gaan bespreken hoe ze verder moeten. Het was de bedoeling na de bouwvak te beginnen met de nieuwbouw, maar dat gaat nu natuurlijk niet door. Wethouder Stinenbosch wil nog steeds dat er een plan komt dat past binnen de wensen van de betrokkenen en binnen het budget. Of dat gaat lukken, zal pas na de zomervakantie duidelijk worden.