Zwemfunctie in gevaar: waterkwaliteit Binnenschelde móet beter dit jaar

Wethouder Patrick van der Velden bij de Binnenschelde, vorige zomer (Archieffoto: ZuidWest Update)

BERGEN OP ZOOM / BREDA - De zwemwaterkwaliteit van de Binnenschelde moet dit jaar aantoonbaar verbeteren. Gebeurt dat niet, dan verliest de waterplas bij Bergen op Zoom de status van zwemwater. Dat heeft wethouder Van der Velden de Bergse gemeenteraad laten weten. Ook bij een gelijkblijvende waterkwaliteit in 2021 met de status 'aanvaardbaar' raakt de Binnenschelde de zwemfunctie kwijt, aldus Van der Velden, omdat het meerjarig metingsgemiddelde beneden de norm blijft: drie keer 'slecht' en twee keer 'aanvaardbaar'. Toch denkt de gemeente belangrijke verbeteringen te hebben doorgevoerd en wil met een nieuwe metingenreeks starten.

Door: Han Verbeem

De waterkwaliteit van de Binnenschelde is al jarenlang bedroevend. Sinds de afsluiting van de Oosterschelde is het een troebele plas, en pogingen om het water helder te krijgen zijn mislukt. Ook een recente proef met zogeheten 'enclosures', in de poging fosfaten in het water te binden en daarmee de ontwikkeling van blauwalg tegen te gaan, is op niets uitgelopen. De zuurwaarde van het water blijkt te hoog, aldus de Bergse wethouder in zijn raadsbrief. De proeven zijn twee jaar geleden gestart, in samenwerking met Waterschap Brabantse Delta en de provincie.

Lozingspunt bij camperplaatsen

De provincie oordeelt over de status van zwemwater op voorspraak van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant aan de hand van een meerjarig metingsgemiddelde. Vooral de aanwezigheid van poepbacteriën in het water is reden voor zorg. De metingen zijn echter aanmerkelijk verbeterd sinds de gemeente een afvalwaterlozingspunt heeft geplaatst, ter hoogte van de standplaatsen van campers. Daarmee denkt Van der Velden een belangrijke vervuilingsoorzaak te hebben gevonden.

Nieuwe meetreeks

"Om de zwemwaterfunctie te behouden heeft Waterschap Brabantse Delta bij Rijkswaterstaat een verzoek ingediend om te starten met een nieuwe meetreeks", aldus Van der Velden. "Rijkswaterstaat heeft aangegeven pas na het zwemseizoen 2021, in overeenstemming met de Europese Zwemwaterrichtlijn, te besluiten of we kunnen starten met een nieuwe meetreeks." Het besluit zal ook afhangen van de meetresultaten tijdens het zwemseizoen 2021. "Bij gelijkblijvende waterkwaliteit in 2021 en de hierna beschreven beheersmaatregelen is de verwachting dat we kunnen starten met een nieuwe meetreeks."

Extra maatregelen

Met het beter informeren van kampeerders, die minder troep in het water moeten lozen, willen de gemeente en het Waterschap dit jaar extra maatregelen nemen om vervuiling te voorkomen. Verder worden de komende maanden extra metingen uitgevoerd om de oorsprong van de ontlasting -menselijk of dierlijk- te achterhalen.