Roosendaal

Alwel haalt deadline rookmelders niet, PvdA en VLP Roosendaal willen druk opvoeren

Stockfoto: Pixabay

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Woningen moeten vanaf 1 juli verplicht zijn uitgerust met rookmelders, dat schrijft de wet voor. Dit is op 2 maart 2021 in Den Haag vastgelegd maar dat gaat woningcorporatie Alwel niet halen. Het gaat zelfs nog tot mogelijk 2024 duren voordat alle adressen van deze verhuurder voorzien zien.  PvdA’er Bjorn Rommens en VLP’er Alex Raggers vinden dat een kwalijke zaak. Ze roepen het college op hier werk van te maken en de corporatie nauwlettend te volgen.

Met als onderwerpaanduiding “Niet nakomen wettelijke verplichting rookmeldersplicht”, hebben Rommens en Raggers een brief opgesteld waarin zij aangeven dat Alwel zich niet aan die verplichting houdt en dat dit zo snel mogelijk alsnog moet gebeuren. De gemeente dient daarin een actieve controlerende en waar mogelijk sturende rol te pakken.

Nog twee jaar nodig

De wet werd weliswaar in maart 2021 pas bekrachtigd, ruim een jaar eerder was al bekend dat dit eraan zat te komen. Mede daarom is het begrip voor de flinke achterstand bij Alwel beperkt. Het is andere wooncorporaties in de regio wel gelukt alles tijdig op orde te hebben. Een jaar geleden stelde VLP Roosendaal al vragen over de gang van zaken. Toen liet het college nog weten ervan uit te gaan dat ook Alwel die verantwoordelijkheid nam. Eind April van dit jaar gaf de verhuurorganisatie echter aan het niet te gaan redden. Het zal in totaal nog bijna twee jaar duren zelfs, was op dat moment de verwachting.

Wel verplicht, geen sancties

Bjorn Rommens heeft eerder dit jaar gesproken met mensen van Brandweer Midden-West-Brabant en een jurist van de gemeente Roosendaal. Hij wilde een beter beeld krijgen van wat er speelt. Tevens zocht zijn partij contact met het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Daar werd aangegeven dat er geen directe gevolgen of sancties in de wet zijn opgenomen voor het niet tijdig plaatsen van rookmelders. Een gemeente kan er echter lokaal desgewenst consequentie aan koppelen. Daar is in dit geval nog geen sprake van.

Publiekelijke stellingname

Er is wel door de gemeente en brandweer met Alwel gesproken over een plan van aanpak maar de PvdA en VLP Roosendaal vinden dat er meer moet gebeuren. Het passeren van de deadline mag niet geheel zonder consequenties blijven. De raadsleden Rommens en Raggers vragen het Roosendaalse college of het de mening deelt dat het niet halen van 1 juli bepaald geen schoonheidsprijs verdient. Ze willen dit graag publiekelijk onderstreept zien, als duidelijk signaal naar Alwel, het liefst met een officiële brief.

Maar daar blijft het niet bij. Wat de twee politici betreft moet de woningcorporatie er tevens nadrukkelijk op worden gewezen dat het alsnog in orde maken van de nieuwe brandveiligheidseisen zo snel mogelijk afgerond dient te worden. Onder meer tijdens overleggen die plaatsvinden met brandweer, gemeente en Alwel. Beide fracties kijken met belangstelling uit naar hoe het college hierover denkt.