Geen regio geselecteerd

Bedrijvencentrum Majoppeveld wordt geheel aangepast voor startende ondernemers

Dennis van de Merbel Dennis van de Merbel

Op donderdag 16 januari hebben de Gemeente Roosendaal en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) met de ondertekening van de financieringsovereenkomst het startsein gegeven voor de verbouwing van het Bedrijvencentrum Majoppeveld op het bedrijventerrein Majoppeveld in Roosendaal. Het Bedrijvencentrum Majoppeveld is een initiatief van de Gemeente Roosendaal, de BOM en Starterscentrum Roosendaal waar startende ondernemers bedrijfsruimte kunnen huren. 

 

Impuls voor de economie
De gemeente Roosendaal brengt het pand aan de Leemstraat in, de BOM investeert € 450.000 om het pand geschikt te maken. Hierdoor kan het Starterscentrum Roosendaal ook in de huisvesting behoefte van ambachtelijke startende ondernemers voorzien. Zo krijgt de economie een nieuwe impuls waar ook toekomstige generaties van kunnen profiteren.

Opnieuw inrichten
Op Majoppeveld is men al eerder bezig geweest met herstructurering. Er is daarbij bewust gekozen om het gebouw aan de Leemstraat 6 niet te slopen maar grondig op te knappen en aan te passen voor dit doel. Met de start van deze verbouwing komt voor dertien startende ondernemers die zijn aangesloten bij het Starterscentrum Roosendaal bedrijfsruimte tegen een passende prijs beschikbaar. De ondernemers kunnen zo aan groei van hun bedrijf werken.

Nu al in gebruik
Dit is het eerste gebouw met bedrijfsruimte dat het Starterscentrum Roosendaal gaat exploiteren, tot nu toe was er al wel kantoorruimte beschikbaar. Dat er wordt ingespeeld op een bestaande behoefte aan dergelijke ruimte blijkt wel uit het feit dat de eerste bedrijven zich al gevestigd hebben, nog voordat de verbouwing is begonnen.

Naar verwachting is de opening van het Bedrijvencentrum Majoppeveld in de loop van dit jaar, wanneer ook andere bedrijven hun intrek doen. Bedrijven die aangesloten zijn bij Starterscentrum Roosendaal kunnen ruimte huren.