Geen regio geselecteerd

Begroting 2013: “Tijd van figuurzagen is voorbij”

Redactie Redactie

De gemeente Woensdrecht heeft plannen gepresenteerd voor de begroting van 2013 en de onvermijdelijke bezuinigingen en ombuigingen.

Portefeuillehouder Martin Groffen vergeleek de situatie; “De tijd van figuurzagen is voorbij, het is tijd om grotere stukken te hakken”, hierbij refererend naar het feit dat er nu echt grote bezuinigingen binnen de gemeente doorgevoerd gaan worden, het zijn zelfs de grootste bezuinigingen in de geschiedenis van de gemeente Woensdrecht.
De lasten voor de burger gaan volgens de wethouder echter nauwelijks tot niet omhoog.

Tijdens de afgelopen maanden heeft een Klankbordgroep, bestaande uit enkele fractievoorzitters en financiele experts, samen met het College van Burgemeester en Wethouders voorstellen opgesteld om de begroting sluitend te krijgen en een tekort van 9,5 ton op te lossen.

Zo gaat de personele bezuiniging binnen de gemeente eerder in en wordt ook de kantine, waar personeel van de gemeente tegen gereduceerd tarief kon eten, gesloten.
Aanbestedingen blijken vanwege de economische crisis al voordeliger uit te pakken, en in het bezuinigingsplan wordt ook gesproken over het minder inhuren van derden.

Ook gaat er naar het gewenste kwaliteitsniveau van openbaar groen worden gekeken om te zorgen dat er minimaal onderhoud nodig is.
Op verschillende plaatsen zullen speeltoestellen verdwijnen om onderhoudsbudget vrij te maken, dit gaat de gemeente plannen aan de hand van demografische indelingen van de wijken rond de speelvoorzieningen.

Zwembad De Plantage ontkomt ook niet aan de bezuinigingen, zo staat het sluiten van het buitenbad als mogelijkheid op het programma, dit zal echter nog niet in 2013 gebeuren, in 2016 zou dit op z’n vroegst mogelijk zijn.
De subsidie aan de Muziekschool in Bergen op Zoom zal ook vervallen om enkele tienduizenden euro’s per jaar te bezuinigen.

Het invoeren van de DIFTAR, waarbij burgers betalen naar de hoeveelheid afval die wordt aangeboden zal volgens wethouder Groffen de belastingdruk voor de burger zelfs kunnen verlagen, dit zal echter alleen zo zijn als door het efficient scheiden van afval er minder afval aangeboden gaat worden.
De hondenbelasting en de gemeentebelastingen zullen met de inflatiecorrectie stijgen.

Wethouder Martin Groffen benadrukte dat op 25 oktober 2012 er gelegenheid is voor burgers en belanghebbenden om tijdens de opinieraad in te spreken over de voorgenomen bezuinigingen.
Afsluitend kon de portefeuillehouder Financien melden “Tevreden en uitermate te spreken” te zijn over de samenwerking met de Klankbordgroep, met de huidige begroting wordt er uitgegaan van ‘een financieel gezonde positie voor de gemeente Woensdrecht in de toekomst’.