Geen regio geselecteerd

Bijpraten met horeca Woensdrecht

Dennis van de Merbel Dennis van de Merbel

Voor alle horecaondernemers uit de gemeente Woensdrecht zal op maandag 10 februari 2014 van 11.00-12.30 uur een bijeenkomst georganiseerd worden in de raadszaal van het gemeentehuis te Hoogerheide. Samen met (beleids)medewerkers van de gemeente Woensdrecht en vanuit het college burgemeester Adriaansen en wethouder Van der Wijst van economische zaken, zullen interessante onderwerpen besproken worden.

Programma
De ochtend start met de jaarlijkse horecavergadering. Tijdens deze vergadering zullen onder andere de volgende onderwerpen besproken worden:

  • Horecabeleidsplan
  • Drank- & Horecawet
  • Toezicht drank- en horecawet

Na de vergadering vindt er van 12.30-13.30 uur nog een workshop plaats (optioneel). Ilse Stecher (Brede Welzijnsinstelling, BWI) zal in een uur met geïnteresseerden praten over de doelgroep van de toekomst: ouderen. Samen met u bedenkt ze hoe u als horeca ondernemer nóg beter op deze doelgroep kunt inspelen.

Aanmelden
Horecaondernemers uit de gemeente Woensdrecht en andere geïnteresseerde ondernemers kunnen zich voor de vergadering en/of workshop aanmelden vóór 1 februari. Dit kan via de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Woensdrecht, mevrouw Hendrikx: [email protected] of tel. (0164) – 61 13 45.