Geen regio geselecteerd

De paden op, de Laden in

Dennis van de Merbel Dennis van de Merbel

Binnenkort wordt bij ieder huishouden in Bergen op Zoom weer een bijzondere brief bezorgd. Een brief die in tegenstelling tot de eveneens te verwachten blauwe envelop van de Belastingdienst de bewoners wél een blij gevoel geeft. Het is namelijk de Schooibrief van de Stichting Vastenavend en de Schooibrief betekent automatisch voor veel Bergenaren dat de Vastenavend er nu toch echt aan komt. In deze brief, de naam zegt het al, wordt aan iedere inwoner van Bergen op Zoom gevraagd of ze een vrijwillige donatie over hebben voor de Bergse Vastenavend.

De Schooibrief wordt bezorgd door de ruim 200 mannen en vrouwen van de Incasso Commissie Burgerij, de ICB. Aansluitend komen ze ook weer langs bij diezelfde adressen voor de donatie aan de Bergse Vastenavend. Het geld wat ze daarmee ophalen wordt vooral gebruikt voor het prijzengeld voor de vastenavendoptocht. En dat dat zoden aan de dijk zet, blijkt wel uit de opbrengst van 2013; dik 77.000 euro.

De mannen en vrouwen van de ICB, allemaal vrijwilligers, treffen elkaar dit jaar weer voor het eerst op dinsdagavond 14 januari in café het Zwijnshoofd. De ICB opereert onder de hoede van de Financiële Commissie van de Stichting Vastenavend. Eén van de mensen van de Stichting Vastenavend die de ICB’ers begeleidt en ondersteunt is Patrick van Dijk. Net als de ICB’ers kijkt hij ook uit naar deze eerste bijeenkomst. “Het is altijd bijzonder sfeervol en gezellig op deze eerste avond. Naast het uitdelen van de schooibrief en administratieve bescheiden, zoals de wijkmappen met adressen en namen, worden ook altijd herinneringen van voorgaande jaren opgehaald. En sommige van hen kunnen zelfs 44 jaar terug gaan!”

De ICB’ers zijn te herkennen aan de ICB-Krab die ze om hun nek dragen. Bellend en kloppend op alle deuren gaan ze alle woonadressen af en ‘schooien’ bij de bewoners om een donatie aan de Bergse Vastenavend. Vaak lopen ze in twee – of drietallen in de hen toegewezen wijk en vaak doen ze dat ook al jaren in diezelfde wijk. Vaste koffie-adressen in hun eigen wijk zijn bepaald geen uitzondering. Een extra taak die de ICB’ers op zich nemen is het rondbrengen van de Vastenavendkrant. Deze gratis krant zal op vrijdag 14 februari op ieder adres worden bezorgd.

Als beloning voor hun werk en inzet sluit de ICB, ook traditioneel, het collecte-seizoen af met de ‘ICB-avend’. Deze valt dit jaar op maandag 24 februari en op deze avond zal Prins Nilles III de opbrengst van de collecte bekend zal maken. Of dat weer meer dan 77.000 euro zal zijn? Als het aan de ICB’ers ligt in ieder geval wel.