Geen regio geselecteerd

Feestelijke ingebruikname St. Antoniusmolen

Redactie Redactie

Na ruim een jaar hard werken door aannemer en vrijwilligers werd zaterdagmiddag de St. Antoniusmolen van de familie Moerland, aan de Halsterseweg in Halsteren weer officieel in gebruik genomen.

De opening werd verricht door het van de rem halen van de wieken waardoor deze gingen draaien. Dit werd gedaan de zus van de onlangs overleden molenaar Frans Moerland, Adrie Moerland en een neefje en door twee leden van de Stichting Vrienden van de Antonius Molen.

< style="text-align: center;" p>

De wieken worden van de rem gehaald

Voor de officiële openingshandeling werd er door de heer Markmans, de voorzitter van de stichting, een en ander verteld over de geschiedenis van de molen. Ook wethouder Ad van der Wegen kwam nog aan het woord en roemde de inzet van de bij de restauratie betrokkenen.

< style="text-align: center;" p>

Na de heer Markmans hield wethouder Ad van der Wegen nog een korte toespraak

De officiële her-ingebruikstelling vond buiten plaats, onder belangstelling van de vele bij de restauratie betrokkenen.

< style="text-align: center;" p>

Volop belangstelling

Na afloop was er nog gelegenheid voor een hapjeen drankje en wat napraten.

De restauratie zelf die ruim een jaar geduurd heeft en tot stand kon komen dankzij de inzet van Stichting Vrienden van de Antonius Molen, subsidie van Rijks Monumentendienst en de provincie en diverse sponsors betrof zowel de buitenkant als het inwendige van de molen.

Aan de buitenkant werd het metselwerk gerepareerd en werd de molen van top tot teen weer fris in de verf gezet, Het werk binnen was voor de Stichting Vrienden van de Antonius Molen een  tegenvaller want gedurende de restauratie bleken veel balkkoppen ernstig aangetast te zijn waardoor deze met kunststof wapening en epoxy gerepareerd moesten worden.

< style="text-align: center;" p>

Een van de gerepareerde balkkoppen

…en dat kwam er uit !

De nieuwe molenaar, vrijwilliger Corneel Droogers, vertelde ook erg geschrokken te zijn van het feit dat de dragende balken waar zelfs de grote molenstenen op steunden, zo zwaar aangetast waren. Deze onverwachte tegenvaller was natuurlijk wel een aanslag op het budget waardoor bij de restauratie toch keuzes gemaakt moesten worden, waardoor er in de toekomst toch nog wel het een en ander aan de molen gedaan zal worden.

< style="text-align: center;" p>

Molenaar Corneel Droogers

Naast de balken is ook de houten vloer op de verdieping waar de molenstenen draaien, voorzien van prachtige nieuwe vloerdelen zodat de molen er niet alleen piekfijn uitziet, maar ook bouwkundig weer jaren mee moet kunnen.

< style="text-align: center;" p>

De nieuwe verdiepingsvloer