Geen regio geselecteerd

Gemeente opnieuw aan tafel met FC Bergen

Dennis van de Merbel Dennis van de Merbel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom gaat opnieuw met voetbalvereniging FC Bergen praten over een geschil over BTW. Vorige week deed de rechtbank Zeeland-West Brabant hierin uitspraak. Naar de mening van de rechtbank hoeft FC Bergen de terug ontvangen BTW niet aan de gemeente te betalen.
De gemeente Bergen op Zoom had dat wel geëist omdat zij meent recht te hebben op de teruggevorderde BTW. Het gaat hierbij om een bedrag rond de 90 mille.

In 2010 verhuisde FC Bergen van sportpark Rozenoord naar het nieuwe sportpark De Markiezaten. Om tenminste gelijkwaardig van de nieuwe accommodatie gebruik te kunnen maken, werd met gesloten beurzen overgestoken. Over het bedrag dat daarmee gemoeid was moest wel BTW betaald worden. De gemeente droeg het bedrag over aan de belastingen en FC Bergen kreeg het geld op haar beurt weer terug van de belasting.

In de uitspraak geeft de rechtbank aan dat zij buiten beschouwing laat of deze fiscale constructie deugdelijk is. Als dat niet zo is en de belastingdienst zou uiteindelijk de uitgekeerde BTW-teruggave terug willen ontvangen, dan komt dat volgens de rechtbank voor risico van de voetbalclub.

Hoger beroep
De rechtbank stelt dat de gemeente Bergen op Zoom een gebruiksovereenkomst voor de tribune moet sluiten en dat er een erfpachtovereenkomst voor de kantine en de bestuurskamer gevestigd moet worden.

Het college wil daarom zo snel mogelijk aan tafel met het bestuur van de Bergse voetbalclub. Ze doet dit ook omdat de gemeente ook belang heeft bij een sterke voetbalvereniging FC Bergen. Het college van B&W buigt zich morgen over de kwestie om te bezien of een hoger beroep tegen de uitspraak om fiscale redenen noodzakelijk is.