Geen regio geselecteerd

Guust Verpaalen nieuwe commissaris bij Stadlander

Dennis van de Merbel Dennis van de Merbel

In verband met het aflopen van zijn tweede benoemingstermijn is de heer C.J. Meijler teruggetreden als lid van de Raad van Commissarissen van Stadlander. Per 31 december is de heer A.M.L. Verpaalen benoemd als lid van de Raad van Commissarissen Stadlander op voordracht van het Platform Huurderorganisaties (kwaliteitszetel).

De heer Verpaalen is meer dan twintig jaar werkzaam geweest bij Philip Morris International in verschillende executive functies. Op dit moment is hij zelfstandig organisatieadviseur. Hij begeleidt en ondersteunt organisaties, teams en individuen bij veranderingsprocessen. Zijn werkveld beslaat een grote verscheidenheid van sectoren en organisaties, van klein tot groot. Hij heeft diverse managementboeken geschreven en geeft regelmatig lezingen over uiteenlopende onderwerpen. Vanuit het project ‘community coaching’ begeleidt hij als vrijwilliger regelmatig jongeren met een specifieke coachingsvraag.

Momenteel heeft hij de volgende nevenfuncties:

• Commissaris Philip Morris Holland B.V.

• Lid Raad van Toezicht ROC West Brabant

• Voorzitter AMCHAM Brabant Chapter

• Bestuurslid Ondernemersgala Bergen op Zoom