Roosendaal

Het is wachten op ongelukken in de Anthonie van Dijckstraat

Kitty Joachems Kitty Joachems

Er geldt een 30 kilometer regime maar de straat is niet ingericht als 30 kilometer straat. De snelheden liggen vaak fors hoger. Bewoners van de straat hebben in de afgelopen jaren al vaker van zich laten horen. Dit keer hebben ze aangeklopt bij de VLP. Met als gevolg dat Eric de Regt het college vraagt om actie te ondernemen.

Al in 2017 lieten bewoners van de Anthonie van Dijckstraat aan Buurtpreventie Westrand Zuid-West weten dat er veel te hard gereden werd in de straat. Buurtpreventie riep de hulp van Veilig Verkeer Nederland in om samen te werken aan een 30 kilometer actie. Het doel van de actie was om mensen te laten inzien waarom deze straat een 30 kilometer gebied moet zijn.

Verkeersborden schilderen

Veel partijen verleenden hun medewerking aan de actie. De gemeente schilderde “30” op de straat om de actie te ondersteunen en stelde verkeersborden beschikbaar die door de kinderen werden beschilderd. De borden werden vervolgens in de straat geplaatst.

Remproef demo

De politie was ook aanwezig bij de actie. Zij verzorgden een remproef demonstratie en een bike-demo. De opkomst was groot en de organisatoren spraken van een geslaagde actie. Maar ondanks dat wordt er nog steeds veel te hard gereden in de straat. Daarom schakelen de bewoners nu de hulp van de VLP in want het is volgens hen wachten op ongelukken.

Bewoners vragen om snelheidsbeperkende maatregelen. Zeker ook vanwege de vele kinderen die hier in de wijk wonen en spelen

Onveilige verkeerssituaties

In zijn brief aan het college verwijst De Regt naar de afspraak die in 2021 is gemaakt over het opstellen van een top 10 van meest onveilige verkeerssituaties in de gemeente. “De uitkomst hiervan is nog niet aan de raad gepresenteerd”, schrijft hij. “Natuurlijk houdt het niet op bij deze tien. Er zijn meer plekken die aandacht behoeven.”

Spelende kinderen

Hij vraagt het college of het klopt dat de situatie in de Anthonie van Dijckstraat al eerder is aangekaart bij de gemeente en wat er tot nu toe is gedaan. De Regt: “onze fractie ontvangt herhaald geluiden over deze straat in de Westrand. Bewoners vragen om snelheidsbeperkende maatregelen. Zeker ook vanwege de vele kinderen die hier in de wijk wonen en spelen.” Hij vraagt het college om snelheidsmetingen te doen en verkeersremmende- of andere veiligheidsmaatregelen te nemen.