Geen regio geselecteerd

Inschrijven optochten Altere Vastelaoved, beleef ‘t in geuren en kleure!

Dennis van de Merbel Dennis van de Merbel

Onder dit motto zal op zaterdag 1 maart 2014 zal de Alterse leutvorst Prins Ambrosio IX arriveren, samen met zijn Nar, aan het Burg. Mastboomplein. Aangevoerd door de LaForce zal de Prins samenmet de Spinooltjes dan in optocht rijden naar het Oude Raadhuis. Na het voorlezen van de 11 gebooje,door de Grootste Boer, volgt in ’t Leut’ol De Wittenhorst de kindercarnaval met het toneelstukje en de prijsuitreiking van de Kinderoptocht!

Spinooltjes t/m 12 jaar kunnen zich t/m 28 februari 2014 aanmelden voor deelname aan de kinderoptocht, waarbij fantastische prijzen zijn te verdienen. Voor meer informatie en inschrijfformulieren
kan men terecht op de website van de Stichting Alterse Carnaval, www.stichtingaltersecarnaval.nl.
Telefonische informatie is ook mogelijk via tel 0164-244470.
Op zondag 2 maart 2014 zal door de straten weer de Alterse Optocht rijden. De optocht zal opgesteld worden in de Burg. Elkhuizenlaan te Halsteren en vervolgens via de bekende route door de straten van
Altere trekken. De optocht zal gaan trekken om 14:11 uur.

Deze leut stoet bestaat weer uit twee delen;
· ‘De reclameoptocht’, waarbij belangstellenden op een leutige manier reclame kunnen maken
voor hun bedrijf.
· Na de reclameoptocht volgen de deelnemers aan ‘De Vastelaoved optocht’.
Zij die willen deelnemen aan de optocht op zondag 2 maart 2014 dienen zich op te geven bij de
commissie optocht van de Stichting Alterse Carnaval, op zaterdag 1 februari 2014 tussen 16.00 en 17.00
uur in Café De Beek te Halsteren.
Reglementen en inschrijfformulieren voor zowel de intocht, reclameoptocht en de optocht zijn ook te
downloaden via www.stichtingaltersecarnaval.nl