Geen regio geselecteerd

Majoor McLeod overleden

Dennis van de Merbel Dennis van de Merbel

14 januari is majoor bd Danny McLeod overleden. Hij werd 92 jaar.

Tijdens een afmattende opmars van de Belgische grens naar Bergen op Zoom, verloren de Canadese troepen 26 tanks en telde de opmars veel slachtoffers onder de soldaten. In wat nu de Canadalaan is verzamelden de Canadezen zich en in de loop van de middag viel de beslissing Bergen op Zoom in te nemen op de Duitsers. 

onder de andere regimenten die een rol hebben gespeeld bij de Bevrijding van Bergen op Zoom tekort te doen (waaronder het Lincoln & Welland Regiment), heeft vooral het South Alberta Regiment veel geïnvesteerd in de band tussen Bergen op Zoom en Canada. Binnen dat regiment is het vooral de niet aflatende inzet geweest van majoor McLeod, die aan de basis heeft gestaan van die band. Vanwege zijn inzet en het belang dat aan die inzet werd en wordt toegekend, werd Danny McLeod in 2011 Ereburger van de gemeente Bergen op Zoom. 

De bekroning op het werk van Danny vormde de vriendschapsband die Bergen op Zoom in 2013 is aangegaan met de vestigingsplaats van het South Alberta Regiment, de Canadese stad Edmonton. De uitvaart van majoor Danny McLeod vindt plaats op zaterdag 19 januari 2014 in zijn woonplaats Kingston (Ontario).