Geen regio geselecteerd

Minder vuurwerkschade in Woensdrecht vergeleken vorig jaar

Dennis van de Merbel Dennis van de Merbel

In de gemeente Woensdrecht is in de oudejaarsnacht voor bijna 10 mille aan schade aangericht. Dit is met ruim 5 duizend euro fors minder schade dan bij de jaarwisseling in 2013.

“We kunnen spreken van een rustige jaarwisseling” aldus burgemeester Steven Adriaansen.  “De rustige jaarwisseling is mede te danken aan de inzet van onze buurtpreventieteams” vervolgt Adriaansen.

Er zijn  6 meldingen binnengekomen van o.a. vernielde lantaarnpaal in Osseendrecht, afvalbakken in Hoogerheide en Ossendrecht, 2 afvalcontainers bij het K4 gebouw in de Kloosterstraat en bij MFC Kloosterhof en een coniferenhaag nabij basisschool de Stappen. Daarnaast zijn er nog enkele verkeersborden beschadigd. Dit is het resultaat van de meldingen en de eerste schouwing die vanochtend hebben plaats gevonden.