Geen regio geselecteerd

Minister Opstelten opent Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten

Dennis van de Merbel Dennis van de Merbel

Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) heeft  woensdag 15 januari  het nieuwe Zorg- en Veiligheidshuis in Bergen op Zoom geopend. Het nieuwe Zorg- en Veiligheidshuis en de komst van de gemeenschappelijke meldkamer voor Zeeland en West-Brabant naar Bergen op Zoom passen bij het profiel van Bergen op Zoom als Veiligheidstad.

 
 

Het Veiligheidshuis is een regionale instelling, waarin 28 partners samenwerken aan probleemsituaties die zowel inzet van justitie als hulpverlening vragen. Deze organisaties zetten zich in voor de aanpak van onder meer huiselijk geweld, criminele jeugdgroepen en veelplegers.

Intensievere samenwerking
Het Veiligheidshuis slaat met ingang van 2014 een nieuwe weg in, een weg van intensievere samenwerking met de verschillende partners zoals politie, Openbaar Ministerie en andere gemeenten. Door die intensivering van de samenwerking vooral op het gebied van zorg, verandert de naam in Zorg- en Veiligheidshuis. De toevoeging De Markiezaten slaat op het werkgebied van de organisatie; van de gemeenten Tholen tot Rucphen en van Woensdrecht tot Moerdijk. Behalve een nieuwe naam gebruikt de organisatie vanaf vandaag ook een nieuw logo en nieuwe huisstijl.

Deze verandering is een direct gevolg van het feit dat de regie over de Veiligheidshuizen per 1 januari volledig bij de gemeenten ligt. Dat is een van de taken die vanuit het Rijk over is gegaan naar de gemeenten. Door de intensievere samenwerking, onder andere met justitie, kan de gemeente Bergen op Zoom zich beter voorbereiden op de overige taken en verantwoordelijkheden van het Rijk die op termijn bij de lokale overheid komen te liggen, zoals bijvoorbeeld jeugdzorg.

Het Veiligheidshuis aan Plein XIII is verhuisd naar het naastgelegen pand Peter Vineloolaan 4, waar tot voor kort de Intergemeentelijke Sociale Dienst gevestigd was