Geen regio geselecteerd

Nieuwe samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht Lievensberg/Fransiscus

Dennis van de Merbel Dennis van de Merbel

Op 30 september 2013 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) haar goedkeuring gehecht aan een fusie tussen het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg ziekenhuis. Dat was voor beide ziekenhuizen een belangrijke voorwaarde om het fusieproces verder vorm te geven en toe te werken naar een bestuurlijke fusie per 1 januari 2014. De bestuurlijke fusie is nu een feit. Beide ziekenhuizen worden bestuurd door een Raad van Bestuur en Raad van Toezicht bestaande uit dezelfde personen.

Raad van Bestuur
In de decembervergaderingen van de Raden van Toezicht van het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg ziekenhuis is besloten om per 31 december 2013 de statuten van beide ziekenhuizen te wijzigen en de Raad van Bestuur van beide ziekenhuizen uit te breiden van twee naar vier personen.
In het Franciscus Ziekenhuis zijn mevrouw Ineke Smalbraak en de heer Hans Ensing op 31 december 2013 toegetreden tot de Raad van Bestuur die daarnaast bestaat uit mevrouw Janneke van Vliet en de heer Jan van den Brand. In het Lievensberg ziekenhuis is het omgekeerd. Daar zijn mevrouw Janneke van Vliet en de heer Jan van den Brand toegetreden tot de Raad van Bestuur. Hiermee is de bestuurlijke fusie tussen beide ziekenhuizen op 1 januari 2014 een feit.

Voorzitter
De Raad van Toezicht van het Franciscus Ziekenhuis heeft besloten om de heer Ensing te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur van het Franciscus Ziekenhuis; de Raad van Toezicht van het Lievensberg ziekenhuis heeft de eerdere benoeming van de heer Ensing tot voorzitter van de Raad van Bestuur van het Lievensberg ziekenhuis bekrachtigd.

Raad van Toezicht
Om de bestuurlijke fusie af te ronden is tevens besloten om de leden van de Raad van Toezicht van het ene ziekenhuis te benoemen in het andere ziekenhuis. De Raden van Toezicht gaan voortaan samen vergaderen.

Voorzitter
Mevrouw Schutjens, voorheen voorzitter Raad van Toezicht Franciscus Ziekenhuis, is vanaf 1 januari voorzitter in de beide Raden van Toezicht. De heer Van den Nieuwenhuijzen, voorheen voorzitter Raad van Toezicht Lievensberg ziekenhuis, is de vice-voorzitter.

Volgende stap
De volgende stap is de organisatorische en juridische fusie die is voorzien op 1 januari 2015. Beide ziekenhuizen gaan dan op in één nieuwe ziekenhuisorganisatie met twee hoofdlocaties: Bergen op Zoom en Roosendaal en drie poliklinieken: Etten-Leur, Oudenbosch en Steenbergen. In 2014 worden onder het motto ‘Samen verder voor zorg dichtbij‘ de voorbereidingen getroffen.