Geen regio geselecteerd

Nieuwe wijze papierinzameling Woensdrecht positief ontvangen

Redactie Redactie

Afgelopen maand werd in alle kernen van de gemeente Woensdrecht voor de eerste keer oud papier ingezameld volgens de nieuwe methode: met containers. De resultaten van deze nieuwe wijze van inzamelen zien er goed uit. Niet alleen laten de cijfers een stijging van het aantal ingezamelde kilo’s zien, ook de vrijwillige beladers die de inzameling samen met afvalinzamelaar Saver uitvoeren, zijn positief gestemd.

 

In augustus van dit jaar ontvingen alle inwoners van de gemeente Woensdrecht thuis een papiercontainer van 240 liter, met het verzoek deze voortaan te gebruiken voor het verzamelen van hun oud papier. Voorheen zetten Woensdrechtenaren hun oud papier gebundeld of in dozen aan de straat.

Na een maand blijkt dat deze verandering positief ontvangen wordt. Inwoners maken goed gebruik van hun nieuwe containers.

< style="text-align: center;" p>

Voor de Woensdrechtse verenigingen, die vrijwilligers inzetten om regionale afvalinzamelaar Saver te helpen bij de inzameling, betekent de nieuwe wijze van inzamelen dubbel voordeel. Een groot deel van de opbrengsten van het oud papier kwam altijd al bij hen terecht. Door een stijging van het aantal ingezamelde kilo’s kan er een hogere opbrengst naar de verenigingskas stromen” aldus verantwoordelijk wethouder Huijgens. “Of dit ook zo is, zal over een langere periode beoordeeld moeten worden” besluit hij.

Ook de vrijwilligers zelf ervaren de nieuwe wijze van inzamelen als zeer positief. Zij hoeven niet langer te bukken om de dozen van de straat te tillen, maar kunnen volstaan met het verrijden en aanhangen van containers. Dat maakt het werk een stuk lichter.

Daarnaast leveren inwoners van de gemeente Woensdrecht nu een hogere bijdrage aan milieubesparingen. Het ingezamelde papier wordt namelijk hergebruikt. Hoe meer hergebruik, des te beter dat is voor het milieu. Hergebruik spaart grondstoffen (bomen) en energie, draagt bij aan het verminderen van de afvalberg en de hoeveelheid te verbranden (rest)afval.

Bron:  Gemeente Woensdrecht