Geen regio geselecteerd

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Adriaansen

Dennis van de Merbel Dennis van de Merbel

Onderstaande tekst werd door burgemeester Steven Adriaansen uitgesproken tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Woensdrecht op 2 januari 2014. Tijdens de avond in MFC De Kloek in Huijbergen werd stilgestaan bij het 750-jarig bestaan van die dorpskern dit jaar. Tevens werd de Promotieprijs gemeente Woensdrecht 2013 uitgereikt en werd een jongere in het zonnetje gezet met de Jongerenpromotieprijs.

Goedenavond dames en heren,

Welkom, u allen bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Woensdrecht.
Inwoners, raads- en collegeleden; het is goed om u allemaal weer te zien in dit nieuwe jaar. Aan mij de eer om u een voorspoedig 2014 te wensen namens het voltallig college. Tijdens deze bijeenkomst zal ieder van ons dat ook persoonlijk doen. Wij lopen rond hier in Huijbergen en schudden u de hand.
Mochten we u missen, schroom niet om ons aan te spreken!

Welkom ook aan de genomineerden voor de promotieprijs van de gemeente Woensdrecht. Volgens goed gebruik wordt vanavond bekend wie deze befaamde aanmoedigingsprijs krijgt en een jaar lang met de eer mag strijken. Nog even geduld, wordt vervolgd!

Dat we hier in Huijbergen bijeen zijn, is overigens geen toeval. In 2014 viert Huijbergen het 750-jarig bestaan. Een jaar vol activiteiten is ons beloofd door het organiserend comité. Wat is er mooier dan hier meteen op deze tweede dag van het nieuwe jaar starten met de nieuwjaarsreceptie. Het comité praat ons zo bij over alles wat ons te wachten staat maar ik verwacht hier dit jaar nog vaak terug te keren!

Ik ben nu bijna 100 dagen burgemeester van Woensdrecht. Volgens goed gebruik volgt bij het bereiken van deze mijlpaal een eerste evaluatie. Verwacht wordt dat je dan een goed beeld hebt van de gemeente, de Woensdrechtse cultuur, het politieke veld, de gemeentelijke organisatie en de kansen en uitdagingen die we hier treffen. Ik moet zeggen dat velen van u mij uitstekend hebben geholpen om dit alles in beeld te krijgen. Het was een goed begin en het heeft ervoor gezorgd dat ik mij hier snel thuis voel. Ik heb het al eerder gezegd maar nogmaals, hartelijk dank daarvoor!

Een nieuw jaar biedt altijd een goede gelegenheid om elkaar te ontmoeten en even stil te staan bij het jaar dat komen gaat. En dat is ook precies wat ik met u wil doen. Niet teveel terugkijken maar vooruitblikken op 2014. Want er komt een jaar vol activiteiten aan! Niet alleen in Huijbergen maar ook in de andere dorpen van onze gemeente.

Zo belooft 2014 een mooi sportjaar te worden. Niet alleen kunnen we ons dit jaar verheugen op de Olympische Winterspelen in Rusland en het WK Voetbal in Brazilië. Ook ons eigen land mag zich organisator noemen van een aantal grote sportevenementen, zoals het WK Hockey in Den Haag. En natuurlijk – heel dicht bij huis – het WK Veldrijden in onze eigen gemeente. Op 1 en 2 februari zal Hoogerheide gastheer zijn van dit grootste wielerspektakel. Als burgemeester
ben ik er trots op dat we dat binnen onze gemeentegrenzen mogen beleven. Het laat maar zien dat Woensdrecht zich niet voor niets profileert als wieler-gemeente. ‘Sport bindt’, wordt wel eens gezegd. Dat we als één van de negen finalisten genomineerd zijn voor de Brabantse Dorpen Derby is daar een bewijs van. Vanaf 30 maart 2014 kunt u stemmen op ons ‘wielerdorp op de Brabantse Wal’. De drie winnaars krijgen een financiële bijdrage om een mooi plan te verwezenlijken. Laten we de wielerwedstrijden en alle andere mooie sportmomenten in het komend jaar aangrijpen om ons verbonden te voelen. Sport, economie, recreatie en toerisme…allemaal op onze mooie Brabantse Wal.

Ook op politiek gebied zal er het nodige veranderen in 2014. Al is het alleen maar vanwege de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 5 maart. Ook hiervoor kunt u allen naar de stembus om uw vertegenwoordigers in de raad te kiezen. In de vernieuwde samenstelling zullen we de belangen behartigen van de gemeente Woensdrecht. Het dagelijks bestuur van de gemeente – het college – zal in 2014 ook veranderen. In 2014 neemt in ieder geval één van de 4 collegeleden afscheid.
Vic Huijgens heeft aangegeven niet langer beschikbaar te zijn als wethouder. Niet alleen voor hem, maar ook voor anderen zal dat even wennen zijn.

Wat mogen we verder verwachten van 2014? Misschien is het de kunst om juist niet te veel te verwachten. We hebben de afgelopen paar jaar de woorden ‘economische crisis’, ‘bezuinigingen’ en ‘moeilijke tijden’ veel gehoord. Ook in Woensdrecht ontspringen we de dans niet. Het zoeken naar kansen is de uitdaging die ons wacht. Dat die er zijn, daar twijfel ik niet aan. Maar we kunnen onze ogen niet sluiten voor de belangrijke en omvangrijke taken die vanuit het rijk onze kant opkomen.
Denk maar aan de veranderingen in het zogenaamde sociale domein. De jeugd, de ouderen in onze gemeente, zorgbehoevenden; zij krijgen te maken met veranderingen die hier op stapel staan. Dat hoeft niet direct een slechte ontwikkeling te zijn maar elke verandering vraagt wat van mensen. Neemt u van mij aan dat wij als gemeente ons uiterste best doen om deze veranderingen – samen met omliggende gemeenten en samenwerkingspartners uit het veld – vorm te geven.

Overigens zoeken we op alle fronten naar de beste en meest efficiënte manier om de uitdagingen die een gemeente treft, zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Woensdrecht staat niet bekend als een gemeente die afwacht. Wij spelen proactief op ontwikkelingen in. En waar mogelijk zoeken we de samenwerking met andere partners. Zo zal in 2014 de bedrijfsvoering van de gemeente onder de loep gehouden worden. Waar het ons voordeel oplevert, wordt de samenwerking met Bergen op Zoom en Steenbergen uitgerold. Maar met behoud van onze eigen couleur locale. ‘Woensdrecht is Woensdrecht’ en dat wensen we zo te behouden!

Nog een andere ontwikkeling: de participatiemaatschappij. Ook onze gemeente nodigt inwoners en bedrijven van harte uit om invulling te geven aan dit begrip dat onze samenleving moet versterken. De overheid doet niet alles meer alleen; er wordt meer verwacht van inwoners. Ik zie in Woensdrecht al veel elementen terug van deze moderne samenleving. Mensen voelen zich verbonden. Met elkaar, met de wijk, het dorp waarin ze leven en misschien zelfs wel een beetje met de hele gemeente 😉 Er zijn al veel voorbeelden te noemen van ‘participatie’. Ik noem de buurtpreventie-teams, de dorpsplatforms en ondernemersinitiatieven om leegstand tegen te gaan, samenwerking te bevorderen en een ijsbaan te arrangeren. Maar ook inwoners zijn actief bij bijvoorbeeld de adoptie van speeltuinen, wijken die samen activiteiten ontplooien en daarmee sociale cohesie bewerkstelligen. Het verenigingsleven mag genoemd worden en allerlei ideeën uit de buurt om zaken in de wijk aan te pakken (denk aan de Dorpen Derby en activiteiten rondom sportevenementen). Dit is allemaal participatie. De gemeente roemt deze voorbeelden en maakt graag gebruik van de spontane bereidwilligheid van mensen. Samen met, voor en door inwoners, verenigingen en bedrijven kunnen we nog meer betekenen voor de leefbaarheid in onze kernen. De mentaliteit is aanwezig in onze gemeente. Een groot goed!

Al met al komt er veel op ons af. Veel ontwikkelingen waar we een antwoord op zullen moeten vinden met elkaar. Maar we bereiden ons daar goed op voor.
Op Woensdrechtse wijze, vanuit eigen kracht. Activiteiten waarin we elkaar als vanzelf weten te vinden, zijn er voldoende. Dus laten we elkaar op blijven zoeken en in gesprek blijven met elkaar. Ja, ik heb er vertrouwen in dat het wel goed komt met Woensdrecht in 2014.

Dank u wel voor de aandacht.

En dan nu: Huijbergen.
750 jaar geleden ontstaan en uitgegroeid tot een parel op onze Brabantse Wal.
Redenen genoeg om stil te staan bij dit jubileum. Ik geef graag het woord aan de mensen die weten hoe zoiets gevierd moet worden.

Een jaar vol activiteiten staat ons inderdaad te wachten. Om ervoor te zorgen dat iedereen van het jubileum weet, heeft de gemeente nog een geschenk voor
Huijbergen. Ik zal dat nu overhandigen.

Door middel van dit bord, dat onder het bord gehangen wordt van de bebouwde kom Huijbergen, wordt iedereen die Huijbergen aandoet, herinnerd aan het 750-jarig
bestaan. Wij wensen alle Huijbergen een mooi jaar toe!