Geen regio geselecteerd

Nieuwjaarstoespraak Burgemeester Niederer: Wie grote vragen stelt krijgt grote antwoorden

Dennis van de Merbel Dennis van de Merbel

Burgemeester Jacques Niederer gaf donderdag 3 januari zijn jaarlijkse nieuwjaarstoespraak. deze kun je hieronder nog eens rustig nalezen.

Geachte dames en heren,

Van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Roosendaal. Allereerst wens ik u, mede namens het gemeentebestuur, een gelukkig, voorspoedig en bovenal gezond 2014. Een nieuw jaar, met nieuwe perspectieven. Ik hoop dat 2014 u brengt wat u ervan verwacht. 
Vanmiddag wensen we elkaar het allerbeste voor het nieuwe jaar. De nieuwjaarsreceptie is bij uitstek dé gelegenheid om met elkaar te spreken over de toekomst. De toekomst van u, uw gezin, familie, vrienden, zakenpartners én van uw directe leefomgeving: uw gemeente. 
2014 is ook een jaar waarin wordt herinnerd aan het verleden. 100 jaar geleden begonnen volkeren een gewapende strijd die uitgroeide tot de Eerste Wereldoorlog. Maar vandaag wil ik het toch vooral hebben over onze toekomst en onze wil tot vooruitgang. Wie altijd met beide benen op de grond staat, komt nooit vooruit. De toekomst is in onze handen. Die toekomst zijn wij. President Barak Obama zei in 2004 in zijn toespraak tot de democratische conventie: “We did not come here to fear the future, we came here to shape it”. 
Wat gaat de toekomst brengen? Allereerst en heel nabij zijn de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 19 maart. Voor de kandidaat-raadsleden vanmiddag nog champagne, straks campagne. De gemeenteraadsverkiezingen, een toekomstbepalende gebeurtenis. Deze verkiezingen zijn bij uitstek het moment om uw stem te laten horen over uw woon- en leefomgeving. Want u bepaalt gezamenlijk de ‘couleur locale’ van de politiek in Roosendaal en daarmee de belangrijkste ontwikkelingen voor de komende vier jaar. Het gaat om uw en mijn dorp, uw en mijn stad. Zoals Martine van de Kar en Cecile Pieterse het lied “Cadans van de stad” zo prachtig vertolkten voor onze Koning en Koningin:

“Dit is mijn stad, 
Geef me je hand ik neem je mee 
Op de cadans 
Het ritme van mijn hart 
Wil hier heel mijn leven leven, 
Elke hoek van iedere markt 
Kent mijn verhaal… 
Mijn Roosendaal!” 

Een belangrijke actuele ontwikkeling is de aanpak van de Roosendaalse binnenstad, gecoördineerd door wethouder Verbraak. We moeten als gemeente in de frontlinie zitten van de nieuwe stadsbeleving. Doen wij dat niet, dan doet een ander het en hebben wij het nakijken. Daarom investeren we in Smart Retail City; met veel ruimte voor het bedrijfsleven. ‘Shopping 2020’ staat voor het nieuwe winkelen in het jaar 2020 en daarna, in een uitgekiende combinatie van online en offline shoppen. Roosendaal is uitverkoren als één van de drie Nederlandse steden waar tal van moderne innovaties in proeftuinverband zullen worden geïntroduceerd. 
De partijen die u op 19 maart kiest, maken straks deel uit van de gemeenteraad die de belangrijkste thema’s voor de komende vier jaar benoemt. De raad beslist waar wordt geïnvesteerd en waar wordt hervormd of bezuinigd. Besluiten die u rechtstreeks aangaan en diep in uw leven kunnen ingrijpen. Daarom is de gemeente als eerste overheid zo belangrijk. Daarom is het ook zo belangrijk dat u gaat stemmen. Dit geldt onverkort voor de verkiezing van de leden van het Europese Parlement op donderdag 22 mei. Uw leefomgeving beperkt zich immers niet tot de gemeentegrens of landsgrens. Het verenigde Europa beïnvloedt onze regionale kansen, besluit over macro-economische ontwikkelingen en subsidieert belangrijke projecten, ook binnen onze gemeente.

Bondskanselier Angela Merkel zei laatst: “The euro is our common fate, and Europe is our common future”. Breng daarom ook op 22 mei uw stem uit voor Europa, omwille van uw toekomst. Dichterbij huis staat ook de lokale overheid voor majeure opgaven. Ik denk aan de grote veranderingen in het sociale domein waar het gaat om jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, participatie, werk en inkomen. Wethouder Jongmans is druk doende met de voorbereidingen hiervan. De overheid is niet meer van “U vraagt, wij draaien”. U draait nu zelf aan de knoppen en bouwt aan uw eigen toekomst. Dit vraagt een andere overheid. Een kleinere overheid ook die zich richt op haar kerntaken. Onlangs is dit heel concreet ingevuld door wethouder Theunis, samen met de gemeentesecretaris de heer Kleijnen. Het is nu zaak om door te kantelen van structuur naar cultuur. Net als iedere andere gemeente kan ook Roosendaal het niet (meer) alleen. Daartoe is samenwerking met andere gemeenten een must. Samenwerking die niet vrijblijvend is. Wij hopen dit jaar effectieve samenwerkingsarrangementen aan te gaan met een aantal collega-gemeenten in de regio. In dit kader ben ik blij met het ondersteunende pleidooi van de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW), in de persoon van haar vice-voorzitter de heer Reunis. 
  
Dit alles vraagt de nodige flexibiliteit, creativiteit en doorzettingskracht van ons allen. Ik ben verheugd te constateren hoezeer u meevoelt, meedenkt en meebeweegt om deze exercitie gezamenlijk tot een goed einde te brengen. Ik roep u voor zover nodig op tot een positieve, optimistische houding. Het gras is niet groener aan de overzijde. Het is bij ons net zo groen. Het ligt er misschien zelfs nog mooier bij. Maar dat moet je dan wél willen zien. Afgelopen zondag zag ik in ‘Buitenhof’ prof. Robbert Dijkgraaf, eminent wis- en natuurkundige aan het prestigieuze Princeton in de Verenigde Staten. Hij zei: “Wie kleine vragen stelt, krijgt kleine antwoorden”. Dit brengt Roosendaal en de regio niet verder. Wij moeten onszelf en elkaar grote vragen (durven) stellen opdat wij grote antwoorden vinden. Alleen zo kunnen we een leidende rol spelen en inhoud geven aan de agenda van de 21e eeuw, onze toekomst. Uw inzet hierbij wordt buitengewoon gewaardeerd en kan absoluut niet worden gemist. Samen zijn we er voor onze gemeente, voor onze wijken, buurten en dorpen. Niet voor niets heet ons nieuw gemeentelijk informatieblad: Rzijn. ‘Er zijn voor elkaar’. Staatsman Nelson Mandela heeft gezegd: “Our human compassion binds us, one to the other, as human beings who have learnt how to turn our common suffering into hope for the future”.

Over toekomst gesproken. Een bekend gezegde is: ‘de jeugd heeft de toekomst’. Op de jeugd rust de dure plicht om verdere impulsen te geven aan de toekomst van onze samenleving. Wij moeten onze jongeren daartoe dan wel in de gelegenheid stellen. Daarom geef ik zo meteen graag het woord aan Bram van Arendonk, de ‘Gast van de Burgemeester’.

Dames en heren, wie wenst of hoopt, lééft al in de toekomst. Ik wens u daarom het allerbeste toe voor 2014. 
Dank u wel.