Geen regio geselecteerd

Openbare brief Lijst Linssen: Ingrijpen bij risicokinderen.

Dennis van de Merbel Dennis van de Merbel

Lijst Linssen heeft een openbare brief verzonden bestemd voor het College van Burgermeester en Wethouders. zij vragen aandacht voor het vroegtijdig ingrijpen bij ‘risicokinderen’ ter voorkoming van criminaliteit

Bergen op Zoom, 8 januari 2014

Geacht College,

 Onlangs verscheen het bericht in de media dat uit onderzoek van de GGD Amsterdam blijkt dat door op de basisschool al in te grijpen, voorkomen kan worden dat jongeren uitgroeien tot zware, gewelddadige criminelen.

 Uit het onderzoek kwam naar voren dat ruim 200 jongens uit de zogenoemde “Top 600” (lijst van veelplegers)  van Amsterdam op 13-jarige leeftijd al misdrijven begingen en op hun veertiende al in beeld bij Jeugdzorg waren. Om tegen te gaan dat kinderen zich ontwikkelen tot criminelen, loopt in Amsterdam een proef waarbij verscheidene specialisten (het Preventief Interventie Team) zich richten op ‘risicokinderen’ op basisscholen. Met deze proef worden goede resultaten geboekt. Wangedrag wordt teruggedrongen en voorkomen wordt dat de kinderen in de criminaliteit terecht komen. De gemeente Amsterdam is van plan om deze aanpak uit te breiden.

 Lijst Linssen vindt niet alleen dat stevig repressief moet worden opgetreden tegen (jeugdige) criminelen maar dat zeker ook proactief ingezet moet worden op het voorkomen dat kinderen zich ontwikkelen tot criminelen. Voorkomen blijft immers beter dan genezen! De reeds enige jaren geleden ingezette acties op het gebied van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), mede gericht op voorkoming van voortijdige schooluitval, moeten krachtdadig worden voortgezet. De Amsterdamse aanpak kan o.i. hier prima op aansluiten.

In dit verband heeft Lijst Linssen dan ook de volgende vragen aan het College:

  •  Is het bekend of de Top X lijst waarmee het Veiligheidshuis van het district Bergen op Zoom werkt, een vergelijkbaar beeld ten aanzien van jeugdige criminelen laat zien als de “Top 600” in Amsterdam?
  • Is het College bereid om een vergelijkbare proef te starten gericht op ‘risicokinderen’ op basisscholen zodat vroegtijdig kan worden ingegrepen en voorkomen kan worden dat kinderen zich ontpoppen tot criminelen?  

 Wij verzoeken u om deze vragen schriftelijk te beantwoorden cf. ex. art. 39 van het RvO.

 Met vriendelijke groeten,

LIJST LINSSEN,

Martine Suijkerbuijk, duo-burgerlid
Sander Siebelink, raadslid