Geen regio geselecteerd

Saver vervangt afvalpassen

Redactie Redactie

Vanaf half oktober tot eind november 2012 kunnen inwoners en bedrijven in Roosendaal, Bergen op Zoom, Halderberge en Woensdrecht een nieuwe afvalpas tegemoet zien van regionale afvalinzamelaar Saver. Met deze Saverpas verkrijgen inwoners uit de betreffende gemeenten toegang tot de milieustraten van Saver. Bewoners die gebruik moeten maken van een ondergrondse afvalcontainer, krijgen met de Saverpas ook toegang tot de ondergrondse containers.

De huidige Saverpas is, na tien jaar in gebruik te zijn geweest, door alle moderniseringen op het gebied van data en ICT aan vervanging toe. Dit betekent dat alle passen worden vervangen. De toegangssystemen op de milieustraten en op de ondergrondse containers worden aangepast. Op de nieuwe pas voor particulieren staan straat en huisnummer vermeld. De pas dient dus goed bewaard te worden.
Het is logistiek niet mogelijk om de toegangssystemen van alle ondergrondse containers in de Savergemeenten tegelijkertijd aan te passen. Dit gebeurt in fases. Dat betekent voor de betreffende gebruikers dat zij na ontvangst van de brief binnen 14 dagen met hun nieuwe Saverpas toegang hebben tot de ondergrondse container waar zij op dit moment ook gebruik van maken. Voor de toegang tot de milieustraat hebben alle inwoners tot 1 januari 2013 de oude Saverpas nog nodig. Na deze datum kan men hier alleen met de nieuwe pas terecht.
Voor meer informatie over de Saverpas kan men van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 16.30 uur contact opnemen met de Servicelijn van Saver, telefoon (0165) 597 777 of kijken op www.saver.nl.

Bron: Saver N.V.