Geen regio geselecteerd

StER en gemeente gaan inwoners betrekken bij duurzamer wonen

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De Stichting Energietransitie Roosendaal, de StER, en de gemeente Roosendaal hebben vrijdag een samenwerkingsovereenkomst getekend. De StER gaat inwoners advies geven en helpen bij het duurzamer maken van hun huizen. Maar de stichting wordt ook een klankbord voor de gemeente, zodat die weet hoe inwoners denken over energietransitie en tegen welke problemen ze aanlopen. De samenwerking moet het makkelijker maken om Roosendaal te veranderen in een CO2-neutrale gemeente.

Door: Bianca van Vugt

De Stichting Energietransitie Roosendaal, de StER, gaat de gemeente Roosendaal helpen bij de omschakeling naar duurzamere energie. Ze hebben vrijdag een samenwerkingsovereenkomst getekend. De StER krijgt er de komende jaren twee taken bij. Ze gaat inwoners advies geven of helpen bij het milieuvriendelijker maken van hun huizen. En ze wordt een klankbord, de stem van inwoners bij overleg met de gemeente.

Medewerking van alle inwoners nodig

Wethouder Klaar Koenraad gaat over duurzaamheid. Ze is blij met de samenwerking met StER. “We staan de komende jaren voor de grote opgave om te komen tot een CO2 neutrale gemeente in 2050. Onderdeel van deze opgave is het energiezuiniger maken van woningen en het duurzaam verwarmen en verkoelen van woonwijken. Dit kunnen we niet alleen,” legt ze uit. “Daarvoor is de medewerking van al onze inwoners nodig. We zijn blij dat de StER hierbij haar hulp aanbiedt en een verbindende schakel is tussen de inwoners en de gemeente.”

De StER is een onafhankelijke stichting, opgericht en gerund door inwoners van Roosendaal die de energietransitie graag willen steunen en versnellen. Voor de samenwerking met de gemeente Roosendaal gaat de StER zich voor hierop richten:

  • zorgen dan inwoners van Roosendaal de StER kennen en weten dat ze onafhankelijk is
  • contact maken met inwoners
  • maatwerkoplossingen bieden die passen bij de portemonnee van de bewoner
  • objectief informatie geven en makkelijk benaderbaar zijn

Energiecoaches en buurtacties

De StER gaat ook energiecoaches opleiden. Energiecoaches zijn vrijwilligers die advies kunnen geven over energiebesparing. Inwoners van de gemeente Roosendaal kunnen een keukentafelgesprek aanvragen met een energiecoach. Zo’n gesprek duurt ongeveer een uur en is gratis. Je krijgt dan een advies dat je kunt gebruiken om aanpassingen te doen in of aan je huis.

Het is ook de bedoeling dat de StER de wijken in gaat. De stichting wil voorlichtingsbijeenkomsten organiseren en buurtacties houden. Buurtbewoners die in eenzelfde soort huis wonen, kunnen dan van elkaar leren. Ook kan het goedkoper zijn om sommige aanpassingen samen te doen, bijvoorbeeld het gezamenlijk inkopen van isolatiemateriaal.

Samenwerking verder uitbreiden

De StER werkt natuurlijk niet alleen met huiseigenaren, maar ook met huurders. Daarom vindt de stichting het belangrijk ook goede contacten te hebben met woningcorporaties, zoals Alwel, en andere vastgoedeigenaren in Roosendaal. De samenwerkingsovereenkomst met de gemeente moet daar ook als voorbeeld voor dienen. “Met de overeenkomst willen de gemeente en de StER onderstrepen dat de energietransitie een gezamenlijk doel is van alle partijen, overheid, bedrijven en inwoners. Samen kom je verder!,” aldus de gemeente Roosendaal.