Roosendaal

Veilig de Burgerhoutsestraat oversteken naar speeltuin Vrouwenhof

Kruispunt Burgerhoutsestraat, Vrouwenhoflaan, Emmastraat Roosendaal

Foto: © Google Maps

Kitty Joachems Kitty Joachems

In het centrum van Roosendaal vind je speeltuin Vrouwenhof. Deze speeltuin is voornamelijk bereikbaar via de Burgerhoutsestraat. Een straat waarin het altijd druk is. En juist die verkeersdrukte maakt kinderen onzeker en bang bij het oversteken naar de speeltuin. Dat is wat de VLP hoort van bewoners uit omliggende straten. Die signalen komen vooral uit de Emmastraat, Damstraat en Wilhelminastraat. De fractie vindt dat hierop actie moet worden ondernomen.

Volgens de VLP is de aanleg van een zebrapad de meest logische keuze. Het maakt de oversteek van de Emmastraat naar de Vrouwenhoflaan verkeersveilig. Arwen van Gestel en Wilbert Brouwers vragen namens de fractie of het college bereid is om deze optie te onderzoeken. Ze vragen het college ook om met alternatieven te komen als blijkt dat een zebrapad niet de juiste keuze is.