Geen regio geselecteerd

Weer kleine bevolkingsgroei van Bergen op Zoom

Dennis van de Merbel Dennis van de Merbel

De gemeente Bergen op Zoom kende ook in 2013 een lichte bevolkingsgroei.

Met die stijging telde Bergen op Zoom op 1 januari 2014 66.450 inwoners. Het gaat hier echter om een voorlopig aantal, de laatste mutaties van vorig jaar moeten nog verwerkt worden. Dat getal kan dus nog iets veranderen. De groei van 170 personen staat echter wel vast.

 De groei van het aantal Bergenaren is opmerkelijk, omdat uit cijfers van de provincie blijkt dat het inwonersaantal van de regio West-Brabant juist een daling vertoont. Bergen op Zoom kent echter al jaren een lichte stijging: in 2012 kwamen er 150 nieuwe inwoners bij, in 2011 ‘slechts’ 56 en in 2010 nog ongeveer 300.