Geen regio geselecteerd

Wet basisregistratie personen (Wet BRP) van kracht

Dennis van de Merbel Dennis van de Merbel

maandag 6 januari is de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) ingegaan. Deze wet vervangt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA). Vanaf heden komt daardoor de afkorting GBA te vervallen.

Momenteel is de gemeente bezig aanpassingen door te voeren op de website. Mocht u op www.woensdrecht.nl nog ergens de term GBA tegenkomen dan dient dit gelezen te worden als BRP.