Bergen op Zoom

Nieuwsanalyse: Niet iedere binnenstadondernemer staat te juichen om dure BIZone

Han Verbeem Han Verbeem

De ondernemers in de Bergse binnenstad staan voor een keuze: 900 euro per jaar bijdragen aan het BIZone-fonds voor promotie van het winkelgebied. En dit voor een periode van vijf jaar. Of: helemaal niets. Want het is echt alles of niets, nu de Bergse gemeenteraad akkoord is gegaan met de vernieuwde BIZ-verordening. Zo weet wethouder Jeroen de Lange op een handige manier de 75.000 euro gemeentesubsidie af te wentelen op de ondernemers. Voor veel middenstanders komt de vernieuwde BIZ echter als een zuurbetaalde sigaar uit eigen doos.

De BIZ of BIZone staat voor Bedrijfs Investerings Zone, een fonds waaraan de circa 350 binnenstadondernemers een jaarlijks verplichte afdracht doen. Ondernemersvereniging Sterck kan het geld, in totaal 315.000 euro per jaar, goed gebruiken. Van dit bedrag gaat maar liefst 42.000 euro naar de bestuursleden zelf, voor ondersteuning en bestuurskosten. Nog eens 60.000 euro is voor de inhuur van marketingbureau die een uitgekiende reclamecampagne voor het zieltogende winkelgebied mag opzetten. “In Rotterdam weten ze niet waar Bergen op Zoom ligt. Dat verandert niet vanzelf, dat kost geld”, sprak raadslid Reinoud Krijnen (Samen0164) donderdag tijdens de raadsvergadering.

Krabbenfoor

Het mag wat kosten. Zoals de organisatie van de Krabbenfoor. Ongeveer een ton gaat naar een productiebedrijf dat het zomerse straatevenement van A tot Z op de kaart zet. Het moet gezegd: dat gebeurt zeer professioneel én door Bergse ondernemers met Bergse professionals. Maar het is wél een veelvoud van de kosten die Sterck in het verleden kwijt was toen de evenementen nog uitsluitend door de eigen vrijwilligers werden georganiseerd. Het budget voor evenementen omvat 140.000 euro; zo ook voor activiteiten rondom bijvoorbeeld de maandelijkse koopzondagen en de Kerstijsbaan in december. Al met al is de promotie en organisatie van de Bergse binnenstad een kostbare aangelegenheid waar veel ondernemers graag voor in de buidel tasten. Maar lang niet allemaal, zo blijkt inmiddels.

Verdubbeling lasten

Tijdens de commissievergadering van de Bergse gemeenteraad leek er nog geen vuiltje aan de lucht. Zo zouden op een ledenbijeenkomst van Sterck van de 113 aanwezige ondernemers er 99 gestemd hebben vóór de nieuwe tariefstructuur, kregen de commissieleden te horen. Ondanks de fors hogere jaarbijdrage van 900 euro. De lastenstijging zou neerkomen op een verdubbeling van de huidige jaarheffing van 450 euro en voor sommigen zelfs meer. Want de verplichte BIZ-bijdrage is nu voor álle 350 ondernemingen gelijkgetrokken; ongeacht de omvang of locatie, zowel op de A-locaties als in de zijstraten. Het wegvallen van de gemeentelijke subsidie van 75.000 per jaar is verrekend binnen deze tariefstijging. Op hun beurt vragen de ondernemers de gemeente weer om het betaald parkeren rondom het stadscentrum te beperken, en zodoende de binnenstad aantrekkelijker te maken voor het winkelend publiek.

Tegengeluid

Het enige serieuze tegengeluid kwam van de fractie 50Plus waarbij Piet van den Kieboom, zelf ondernemer in het binnenstadsgebied, de keerzijde van de medaille belichtte. Lang niet alle ondernemers kunnen zich een verdubbeling van de bijdrage permitteren, zo betoogde Van den Kieboom. Zeker niet in deze tijd van corona, verminderde verkopen en verplichte lockdowns. Ook de onderlinge communicatie tussen de ondernemers zou te wensen overlaten.

Onderzoek Hopmans en Akkaya

Vervolgens krabden raadsleden Dominique Hopmans (VVD) en Aydin Akkaya (GBWP) zich achter de oren en hielden een eigen onderzoek. Volgens Akkaya hebben ze zo’n vijftig binnenstadsondernemers benaderd en dat gaf een compleet ander beeld. Het besluit van de lastenverhoging is voor velen “als een mokerslag” gekomen. Zeker twintig ondernemers hebben zich tijdens deze rondvraag kritisch uitgelaten. Maar ze willen niet met naam en toenaam genoemd worden, uit de vrees om als klokkenluiders tegengewerkt en zelfs geïntimideerd te worden. Het tweetal vraagt zich echter af of er werkelijk voldoende draagvlak is voor de vernieuwde opzet.

Donker toekomstbeeld

Wethouder Jeroen de Lange zette vervolgens alle registers open om de Bergse gemeenteraad donderdag te overtuigen. Nog nét voor de maandag aangekondigde lockdown ging hij de binnenstad in om inkopen te doen, zo vertrouwde hij de raadsleden toe. En om nog even snel een woordje met de ondernemers te spreken. Daarbij kwam de BIZ uiteraard ook ter sprake. “Dan sta je versteld van zoveel enthousiasme en daadkracht. Ze willen zo dolgraag vérder en meer maken van deze binnenstad”, zo sprak hij de raadsleden toe met veel gevoel voor dramatiek. Om vervolgens een doemscenario te schetsen: “Als de raad nu niet vóór deze BIZ-verordening stemt, dan komt er vanaf volgend jaar geen feestverlichting meer in de Bergse winkelstraten. Dan wordt het heel donker in de binnenstad.”

Geen uitstel verordening

Hopmans vroeg zich af of het niet beter was om het raadsbesluit over de BIZ-verordening uit te stellen om ook de tegengeluiden van de ondernemers verder te onderzoeken. Ook PvdA’er Joey van Aken was verrast door de plotse wending in het raadsdebat. “Hier schrikken we toch wel van”, moest hij toegeven. Andere raadsfracties strubbelden eveneens tegen. “Het is alles of niets, lijkt het wel.” Dat klopt, gaf de wethouder toe, maar tijd voor uitstel is er niet. De wet is onverbiddelijk: nog dit kalenderjaar moest de raad een besluit nemen om de BIZ-verordening weer voor vijf jaar te verlengen. Wel is er een doekje tegen het bloeden. Door het niet doorgaan van de Krabbenfoor in 2020 is er nog een potje over, waarmee de ondernemers in 2021 geen of slechts een gedeeltelijke afdracht aan het BIZ-fonds hoeven te doen.

Laatste woord aan ondernemers

Het laatste woord is nu aan de Bergse binnenstadsondernemers zélf. Zij dienen de komende periode in een draagvlakmeting aan te geven of ze echt vóór of tegen de vernieuwde BIZ-voorwaarden en de tariefstijging zijn. En is het antwoord nee, dan krijgt wethouder De Jonge de wegbezuinigde subsidielasten van 75.000 euro alsnog op zijn bordje. Geen wonder dat het college alles aan het werk zal stellen om een zo groot draagvlak onder de ondernemers te vinden. Dat is het college niet alleen aan de Bergse binnenstadsondernemers, aan de Bergse raadsleden, aan de Bergse inwoners maar vooral aan zichzelf verplicht.