PBO (Programmabeleid Bepalend Orgaan)

Het PBO (Programmabeleid Bepalend Orgaan) van Omroepstichting ZuidWest, bestaande uit vrijwilligers, is samengesteld uit de volgende leden:

Kunst en cultuur

 • Sjef de Wit (voorzitter)
 • Ruud van Osta

Maatschappelijke zorg en welzijn

 • Lenny Winkel

Onderwijs en educatie

 • Elise Geerdink
 • Frans van Haren

Kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag

 • Jan Foesenek

Agrarisch 

 • Karin Jenk van Weezel

Sport en recreatie

 • Paul Jacobs

Werkgevers / Kunst en cultuur

 • Marcel Korving

Neem via deze link contact op met het PBO


Het PBO (Programmabeleid Bepalend Orgaan) van Streekomroep voor West-Brabant, bestaande uit vrijwilligers, is samengesteld uit de volgende leden:

Werknemers

 • Hans Knook (voorzitter)

Maatschappelijk

 • Marcel Korving

Onderwijs en educatie 

 • Ad Gelens

Kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag

 • Bastiaan Anink

Werkgevers

 • Rens Nagtzaam

Kunst en cultuur

 • René Starink

Sport en recreatie 

 • Corné Nieuwkoop

Agrarisch

 • Christ Verschuren