PBO (Programmabeleid Bepalend Orgaan)

Het PBO (Programmabeleid Bepalend Orgaan) van Omroepstichting ZuidWest, bestaande uit vrijwilligers, is samengesteld uit de volgende leden:

Kunst en Cultuur

  • Sjef de Wit (tevens PBO voorzitter)

Maatschappelijke zorg en welzijn

  • Lenny Winkel

Onderwijs en educatie

  • Elise Geerdink
  • Frans van Haren

Kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag

  • Jan Foesenek

ZLTO

  • Karin Jenk van Weezel

Etnische & culturele minderheden

  • Selin Karar

Sport en recreatie

  • Paul Jacobs

Werkgevers / Kunst en Cultuur

  • Marcel Korving

Neem via deze link contact op met het PBO