Hoofdredactie

De hoofdredactie van Streekomroep ZuidWest en Streekomroep voor West-Brabant is eindverantwoordelijk voor alle mediamerken van de streekomroepen. De hoofdredactie bestaat uit:

directeur:
Maarten van den Boom, [email protected]

eindredacteur ZuidWest Update:
Pepijn Vermunt, [email protected] 

manager ZuidWest FM:
Tim Mulders, [email protected]

manager techniek:
Raymon Mens, [email protected]