Management team

Het management team van Omroepstichting ZuidWest is samengesteld uit de volgende leden: