Roosendaal

Bewoners willen deel hoogspanningstracé van tafel

Marvin Sluijter

De bewonersgroep Vlietweg en Noordstraat zijn het absoluut niet eens met de plannen voor het 380 kV tracé ten noorden van Roosendaal. In de laatste variant van de netbeheerder TenneT komen de hoogspanningsmasten en -leidingen zeer dicht bij hun woningen.

Deel dit op: