Bergen op Zoom

Oppositie aan zet tijdens interpellatiedebat in Bergen op Zoom

Maarten Elst

Adam Ahajaj (PvdA) zal aanstaande donderdag namens PvdA, GroenLinks, SP en BSD kritische vragen stellen over de besteding van de coronasteungelden. Wat hem betreft moet er een duidelijkere uitleg komen hoe het komt dat de financiële compensatie amper terecht kwam bij verenigingen in de cultuursector, maar bijvoorbeeld werd gebruikt om het salaris van vijf topambtenaren te betalen.