Roosendaalse Lijst wil zicht op spookjongeren

ROOSENDAAL - De Roosendaalse Lijst wil weten of er ook in Roosendaal spookjongeren zijn. Spookjongeren zijn jongeren die niet meer ingeschreven staan bij een gemeente en dus geen recht meer hebben op sociale voorzieningen.

De Roosendaalse Lijst vraagt zich af of er spookjongeren zijn in Roosendaal en zo ja, hoeveel. De partij stelt hierover vragen aan burgemeester en wethouders. De aanleiding voor de vragen van Roosendaalse Lijst is een uitzending van de NOS over duizenden jonge mensen die niet ingeschreven staan. Ze wil weten of het aantal spookjongeren in Roosendaal de afgelopen jaren is gestegen of gedaald. En wat de gemeente er aan doet om deze groep jongeren in beeld te krijgen.

Vertrokken Onbekend Waarheen

Officieel hebben de spookjongeren een vermelding VOW, Vertrokken Onbekend Waarheen. Het gaat om mensen tussen de 18 en 27 jaar, die zijn uitgeschreven bij de gemeente. Ze verdwijnen vaak onder de radar. Want ze hebben geen vaste woon- of verblijfplaats meer, maar ook geen burgerservicenummer, zorgverzekering of stemrecht.

Zonder burgerservicenummer kun je ook niet werken, dus het risico om af te glijden in criminaliteit of prostitutie is groot. De Roosendaalse Lijst wil weten of jeugdhulpverleners en andere zorginstellingen contact hebben met jongeren met een VOW-vermelding. En hoe deze Roosendaalse jongeren er aan toe zijn.

Schatting: 10.000 spookjongeren

Een deel van deze spookjongeren zijn gaan studeren in het buitenland, of geëmigreerd zonder dat door te geven aan de gemeente. Of het zijn buitenlandse studenten die in Nederland waren, maar weer zijn vertrokken zonder dat door te geven. Maar duizenden spookjongeren zijn wel gewoon in Nederland.

Sommigen zijn door hun ouders uit huis gezet, of proberen schuldeisers te ontlopen. Ze zijn dak- en thuisloos, maar staan niet ingeschreven bij een daklozenloket. Het is dus ook niet duidelijk hoeveel spookjongeren er zijn. Volgens de NOS hield een schatting in 2014 het op zo’n 10.000 jonge mensen.

Kostendelersnorm zit in de weg

Een belangrijke reden waarom jongeren uitgeschreven worden op hun thuisadres, is de kostendelersnorm. Als beide ouders een bijstandsuitkering hebben en het kind wordt 21 jaar, dan wordt de uitkering gekort. Want het is vanaf dat moment de bedoeling dat het volwassen kind gaat meebetalen aan het huishouden. Maar als het kind nog geen geld inbrengt, is het dus gunstiger om het kind uit te schrijven en vragen uit huis te gaan. De Roosendaalse Lijst wil weten of het Werkplein rekening houdt met deze jongeren.

Huisbezoeken bij uitschrijving

In de reportage van de NOS bleek dat er gemeenten zijn die op huisbezoek gaan, meteen zodra een jongere wordt uitgeschreven. Ze gaan dan bespreken waarom de jongere wordt uitgeschreven en helpen de jongere om zich op een ander adres wel weer in te schrijven. De Roosendaalse Lijst vraagt burgemeester en wethouders of dat in Roosendaal ook gebeurt. En als ze dat nog niet doen, of dat ze dat willen gaan doen.