Geen regio geselecteerd

140.000 euro voor nieuwe projecten Vitale Wijken en Dorpen

© Shutterstock

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Wethouder Saskia Schenk vraagt de raad van de gemeente Roosendaal 140.000 euro vrij te maken uit de bestemmingsreserve Vitale Wijken en Dorpen. Het geld is bedoeld om nieuwe acties in de gemeente te realiseren.

Vitale Wijken en Dorpen is één van de hoofdthema’s uit de Bestuursovereenkomst 2014-2018. Het is de bedoeling dat de vitaliteit wordt verbeterd in de wijken en dorpen. Initiatieven komen vanuit de samenleving en de gemeente heeft alleen een faciliterende rol.

Het geld wat vrij gaat komen wordt besteed aan enkele nieuwe initiatieven. Zo hebben bewoners van de wijk Kalsdonk een nieuw ontwerp gemaakt voor de waterpartij en de omgeving bij de parkeerplaats van het buurtcentrum. Bewoners in Heerle willen een natuurlijke speel- en ontmoetingsterrein aanleggen in het dorp. Een plek waar natuurlijk spelen, recreatie en natuur centraal staan. De bewoners hebben samen een ontwerp gemaakt waaruit de behoeften van het dorp duidelijk naar voren komen.

Wethouder Saskia Schenk is tevreden over het verloop van Vitale Wijken en Dorpen. “Het participatief werken, heeft een enorme vlucht genomen. Het is daadwerkelijk ingebed in zowel het Stadskantoor als in onze samenleving. De inwoners voelen zich erg betrokken bij hun directe leefomgeving en we hebben kunnen laten zien als gemeente dat er meer bereikt kan worden als de handen ineen geslagen worden. De contacten met onze inwoners zijn veel directer en makkelijker geworden. Samen kom je tot de grootste successen!”

De bestemmingsreserve Vitale wijken en Dorpen heeft de afgelopen jaren dienst gedaan bij het aanjagen van grotere initiatieven, zoals Kidsbeweegroute Kalsdonk, Rembrandtgalerij, impuls Vrouwenhof-park en multifunctioneel Dorpshuis Wouwse Plantage.