Wouw

Omwonenden verrast door plotselinge afsluiting Wouwbaan: ‘Zeer gebrekkige communicatie’

Omwonenden vernamen op een geel verkeersbord dat de Wouwbaan een maand wordt afgesloten | Foto: Google Streetview en Eric de Regt

Niek de Bruijn Niek de Bruijn

De verbindingsweg tussen Wouw en Roosendaal is vanaf donderdag ruim een maand afgesloten. Het kruispunt wordt namelijk afgesloten voor aanpassingen en het veilig maken van het snelfietspad F58. Omwonenden en omliggende bedrijven voelen zich overvallen: zij lazen dinsdag namelijk pas op een geel verkeersbord dat er werkzaamheden zullen plaatsvinden.

“Het is nooit vooraf kenbaar gemaakt,” aldus Eric de Regt van VLP Roosendaal. Hij heeft raadsvragen gesteld over de afsluiting van de weg en de communicatie vanuit de gemeente hierover. “Voor velen die dagelijks gebruik maken van deze doorgaande weg komt dit als een verrassing.”

Dinsdagavond kreeg De Regt tientallen telefoontjes en appjes. ‘Dit houdt letterlijk in dat ik deze maand meer dan duizend kilometer extra moet gaan maken,’ beweert onderneemster Annoeska van de Vijfeiken van Fun-Skillz in een berichtje aan De Regt. Voor haar is het, gezien de huidige benzineprijzen, haast niet te doen. “Ze is verontwaardigd,” merkt hij.

Menselijke fout

De gemeente Roosendaal laat aan ZuidWest Update weten dat zij bij directe omwonenden zijn langsgegaan om hen persoonlijk te informeren. Ook zijn zij in juli per brief geïnformeerd. Daarnaast stond in de afgelopen twee edities van de Roosendaalse Bode een aankondiging van de werkzaamheden.

Het gele bord is ook tijdig geplaatst. “Alleen stond daarop de verkeerde straatnaam, namelijk Vinkebroeksestraat,” aldus een gemeentewoordvoerder. “Een menselijke fout, die helaas pas afgelopen maandag is geconstateerd.”

Knelpunten

Vanwege de werkzaamheden, zullen er omleidingen komen. Fietsers kunnen via de Vroenhoutseweg en de Heirweg. De Regt kreeg, voordat dit bekend was vanuit de gemeente, al verontrustende geluiden over deze alternatieve routes. “Langs de Heirweg staat namelijk amper verlichting.”

Automobilisten moeten over de snelweg A58. De nood- en hulpdiensten en buschauffeurs van Arriva zijn hier van op de hoogte gebracht. De Regt vreest dat er daardoor bij de op- en afritten meer verkeer samenkomt, waardoor ergens anders knelpunten ontstaan.

“De communicatie vanuit de gemeente is zeer gebrekkig,” vindt De Regt. Omwonenden en ondernemers hebben nu weinig rekening met de werkzaamheden en omleidingen kunnen houden. “Het had beter gemoeten en gekund: veel groter, tijdiger en op meer plekken.”

Daarom gaan medewerkers van de gemeente Roosendaal donderdag, samen met de uitvoerder, langs bij omwonenden. Ook wordt er een brief verstuurd naar Wouwenaren, waarin de gemeente excuses aanbiedt voor de ontstane ophef en voor de overlast, die zij aankomende maanden zullen ervaren.