Roosendaal

Aanklacht tegen Roosendaalse burgemeester Han van Midden vanwege laster

Roosendaler Andy Knobel (inzet rechts) heeft een officiële klacht ingediend tegen burgemeester Han van Midden. Aanleiding zijn de correspondentie en beschuldigingen betreffende vermeende misdragingen van de bewoner van de Gastelseweg.

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

De gemoederen rondom de Poolse Supermarkt aan de Gastelseweg in Roosendaal zijn al meermaals flink opgelopen. Dermate dat de gemeente en in het bijzonder burgemeester Han van Midden het nodig achtte hier enkele inwoners persoonlijk op aan te spreken. Eén van hen, Andy Knobel, voelt zich dermate oneerlijk behandeld dat hij een officiële klacht tegen Van Midden heeft ingediend en zelfs melding van laster bij de politie overweegt. 

Andy is woordvoerder van het Bewonerscomité Gastelseweg, dat bestaat uit een aantal buren en omwonenden van de Poolse supermarkt. Hij steekt zijn mening en die van het comité niet onder stoelen of banken en laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Die openlijke kritiek wordt hem niet altijd in dank afgenomen en hij is er inmiddels meermaals op aangesproken door de burgemeester. De wijze waarop dit gebeurde en met name de fouten die daarin gemaakt zijn, zitten de Roosendaler inmiddels zo hoog dat hij er nu werk van heeft gemaakt.

Politie aan de deur

Knobel vertoeft geregeld voor langere tijd in het buitenland. Hij was dan ook hogelijk verbaasd toen zijn dochter afgelopen najaar naar zijn vakantieadres belde met de mededeling dat er politie bij hem aan de deur had gestaan. Blijkbaar met een brief van de burgemeester. Later bleek dat er zelfs aangetekende post bij hem was bezorgd, waar hij nooit voor getekend had. Dat kon ook niet want hij zat in Spanje. Op camerabeelden was te zien dat de bezorger zelf een krabbel had gezet en de post gewoon in de bus deponeerde.  

Verkeerde brief gestuurd

De bewoner van de Gastelseweg werd pas echt woest toen hij vernam wat er zoal in de correspondentie stond. Hij werd beschuldigd van daden en woorden die niet van hem kwamen maar van een ander. Achteraf bleek dat de tekst was gekopieerd van een brief die eerder naar die betreffende straatgenoot was gestuurd. Er volgde een gesprek met de burgemeester en een ambtenaar die de functie van agressiecoördinator vervult. Daar kwamen ook andere verwijten ter sprake die Van Midden had geuit, waaronder het gegeven dat Knobel met raadsleden contacten onderhield en informatie deelde over de gang van zaken aan de Gastelseweg.  

Opnieuw post

Veel van de aantijgingen werden weer ingetrokken en de bijeenkomst werd volgens Andy best positief afgesloten, met onder meer de afspraak dat er over en weer geen al dan niet schriftelijke beschuldigingen meer zouden komen. Groot en zeer onaangenaam was dan ook de verrassing toen hij eind december opnieuw een aangetekende brief kreeg, ondertekend door de burgemeester. Met daarin wederom een opsomming van beschuldigingen, die in het eerdere gesprek in ieder geval deels waren teruggenomen maar nu toch weer als voldongen feiten werden opgesomd. Afsluitend met de waarschuwing dat hem de toegang tot een aantal gemeentelijke panden werd ontzegd als hij zo doorging. 

Dit was het moment dat er iets knapte bij Andy. Hij besloot Van Midden nog éénmaal de wacht aan te zeggen en mailde zijn grieven. Het stoorde hem niet alleen dat er opnieuw beschuldigingen werden geuit, maar ook dat die beweringen vastliggen in de gemeentelijke administratie en zo in de archieven terecht komen. Lang hoorde hij er helemaal niets op en pas eind januari volgde een vormelijk mailtje van een ambtenaar, dat niet inging op zijn beklag. Het was voor hem de druppel. 

Officiële klacht en onderzoek

Nu ligt er een officiële klacht, ingediend bij de gemeente. Waarin Knobel de burgemeester beschuldigt van “bedreiging, intimidatie, smaad en laster gebaseerd op ongefundeerde onjuiste informatie”. Hij eist een onafhankelijk onderzoek door de commissie ombudsman en is bovendien van plan nog deze week bij de politie aangifte te doen tegen Van Midden.  

Burgemeester herkent zich niet in de klacht

Een woordvoerder laat weten dat burgemeester Van Midden zich niet herkent in de wijze waarop Andy naar de gang van zaken kijkt. Op de al ingediende klacht gaat de gemeente nu niet inhoudelijk in, om meerdere redenen. Men wil er inwoners niet schaden en ook niet via de media met hen communiceren. Wel komt de gemeente met onderstaande algemene reactie:

Wanneer inwoners een probleem hebben, met de gemeente of een ambtenaar, kunnen zij een klacht indienen bij de gemeente. Dat speelt in dit geval ook. Deze klacht kan uiteindelijk beoordeeld worden door de onafhankelijke klachtencommissie (commissie ombudsman). De klachtencommissie neemt de klacht in behandeling en zal hierover een oordeel vellen. Alle inwoners kunnen gebruik maken van deze route. Wij gaan op een correcte manier om met de klacht van deze inwoner. Inwoners mogen hun gemeente aanspreken op gedrag. De gemeente mag dit ook bij inwoners, wanneer hier noodzaak toe is. Laten we elkaar aanspreken op gedrag.

Tevens wijst de gemeente op een webpagina met informatie voor wie een klacht heeft.