Bergen op Zoom

Aanpak Bergse miljoenenschuld: stadhuis in verkoop, ozb met 25 procent omhoog

Het stadhuis van Bergen op Zoom (Foto: Bureau Dubbelstraat)

Han Verbeem Han Verbeem

Het stadhuis van Bergen op Zoom gaat in de verkoop en de ozb-belastingen in de gemeente gaan de komende twee jaar met 25 procent omhoog. Dat blijkt uit de collegevoorstellen aan de Bergse gemeenteraad, die zondagmiddag naar de media zijn uitgelekt. Het college wil deze berichten bevestigen noch ontkennen en verwijst naar een persmededeling die vermoedelijk maandag in de loop van de dag hierover zal volgen.

Door: Han Verbeem

Het zijn enkele maatregelen die het Bergse college van B&W aan de gemeenteraad voorstelt, en waarover op 16 december een besluit genomen dient te worden. Maandagmiddag is een persconferentie gepland maar een deel van de plannen is al naar de krant gelekt. De collegewoordvoerder noemt dat ‘triest’, echter zonder inhoudelijk op de berichtgeving te willen reageren.

Snijden in cultuurgelden

Overige plannen die op stapel staan: de gemeente stopt met de VVV, en de fusie tussen schouwburg De Maagd en Gebouw-T dient uiterlijk in augustus volgend jaar voltooid te zijn. Museum Het Markiezenhof krijgt geen extra geld meer voor de ontwikkeling van het Geheimenpaleis-concept.Verder wordt fors gesneden in steun aan het culturele verenigingsleven. Alleen de basissubsidie zou nog gehandhaafd blijven, en alle andere extra’s verdwijnen. Ook als dit zou betekenen dat sommige clubs daarmee in hun voortbestaan worden bedreigd. Het CKB wordt verzelfstandigd en dient verder te gaan als geprivatiseerde instelling. Het minimabeleid wordt verder versoberd: zo gaat er minder geld naar huishoudelijke hulp en naar deeltaxivervoer. Het Bergse stadhuis moet na verkoop wel beschikbaar blijven voor gemeentelijke vergaderingen, waarvoor de gemeente huur betaalt aan de nieuwe eigenaar.

Zestien miljoen bezuinigen

Al met al dient Bergen op Zoom 16 miljoen structureel te bezuinigen én dient de gemeente het komende boekjaar in december zonder tekorten af te sluiten. Vanaf 2023 moet zelfs sprake zijn van een jaarlijks begrotingsoverschot, zodat er geld over blijft om de miljoenenschuld van Bergen op Zoom af te lossen. Deze loopt inmiddels tegen de 300 miljoen euro.