Roosendaal

Aanpak hoofdpijndossier Gastelseweg door gemeenteraad omarmd

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Er is een belangrijk hoofdstuk afgerond in het zeer dikke dossier dat de overlast en problemen bevat rondom de Poolse Supermarkt aan de Gastelseweg. De Roosendaalse gemeenteraad is akkoord met het plan dat burgemeester Han van Midden en zijn ambtenaren hebben opgesteld om tot verbetering van de leefbaarheid te komen. Toch moeten er nog wel een aantal duidelijke afspraken worden gemaakt.

Veel had de raad niet meer aan te merken op het plan, dat zich voor een groot deel richt op het verbeteren van verkeersveiligheid een parkeren in en om de supermarkt. In meer algemene zin was er nog een motie om voor de toekomst in kaart te brengen op welke andere plekken in de gemeente problemen zouden kunnen ontstaan.  En waar zich juist kansen voordoen. Verder werd het raadsvoorstel zonder veel opmerkingen aanvaard.

Gesprek met ondernemer

Burgemeester Van Midden wilde er nog wel wat over kwijt. Hij heeft een gesprek gehad met de eigenaar van de winkel. Die zegde eerder toe een gastheer annex toezichthouder aan te stellen, die klanten aan ging spreken -ook buiten- als zij zich niet gedroegen. Later liet een woordvoerder aan onze redactie weten, namens de ondernemer, dat dit werd teruggetrokken. Wat overbleef was de belofte dat het personeel voortaan goed op ging letten.

Daar neemt Van Midden geen genoegen mee, vertelde hij de raad. Hij wil afspraken zwart op wit over hoe er daadwerkelijk actief op klanten, binnen én buiten, wordt gelet. Hij wil bovendien een duidelijke aanpak vastleggen, ondertekend en wel. Het voornemen is om dit op korte termijn te bespreken, in gezamenlijkheid met omwonenden, de ondernemer en handhavers. Korte lijntjes dus, die ervoor zorgen dat snel wordt opgetreden als er dingen mis gaan.

Proefperiode

Namens Bewonerscomité Gastelseweg laat Andy Knobel weten open te staan voor het idee dat tijdens de gemeenteraad gelanceerd werd. Praten kan altijd, zegt hij, en de omwonenden blijven open staan voor oplossingen die voor echte verbetering zorgen. Wel blijft bij hem en zijn comité is de angst dat er in de praktijk niet heel veel wijzigt. Ook vraagt Knobel zich af of er consequenties aan zitten als de ondertekende afspraken niet nagekomen worden, en wat die dan zijn.

Er gaat echter eerst een proefperiode in en die wordt geëvalueerd. Mogelijk worden naar aanleiding daarvan weer nieuwe conclusies dan wel maatregelen gevormd. De omwonenden blijven de dagelijkse gang van zaken in ieder geval nauwlettend volgen. Duidelijk is dat het dossier nog wordt uitgebreid met minstens één, maar mogelijk meerdere hoofdstukken. Wordt vervolgd…