West-Brabant

Aantal jongeren met jeugdzorg daalt: regio boven landelijk gemiddelde

© Archief ZuidWest Update

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Voor het eerst sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt in Nederland niet toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In de eerste zes maanden van 2018 kregen bijna 337.000 jongeren in Nederland jeugdzorg, 11.000 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal en Woensdrecht liggen echter boven het landelijk gemiddelde.

Met de invoering van de Jeugdwet in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de jeugdzorg. Jeugdzorg is de overkoepelende term voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Op basis van het onderzoek van CBS is niet duidelijk of de daling het gevolg is van een afnemende vraag naar jeugdzorg of van beleidskeuzes van gemeenten.

Regio boven landelijk gemiddelde

Regionaal zijn de verschillen in ieder geval groot. Landelijk gezien ontving 9,5 procent van alle Nederlandse jongeren tot 18 jaar jeugdzorg in de eerste helft van 2018. In de gemeente Woensdrecht is dat 10,5 procent, in Bergen op Zoom 10,7 procent en in Roosendaal krijgt 10,9 procent van de jongeren jeugdzorg.

Het percentage jeugdzorgjongeren is het hoogst in gemeenten in het zuiden en midden van Limburg en in het oosten van Groningen en Drenthe.