Geen regio geselecteerd

Aantal misdrijven in Roosendaal laat lichte daling zien

Politiebureau-RoosendaalOK

© Archief ZuidWest Update

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Het aantal geregistreerde misdrijven in de gemeente Roosendaal is afgenomen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de politie over de eerste helft van 2018.

In totaal zijn er de eerste zes maanden van dit jaar 1917 misdrijven geregistreerd. Dit was in dezelfde periode vorig jaar nog 2197. Het aantal woninginbraken is wel toegenomen, van 114 in het eerste half jaar van 2017 naar 155 tot nu toe. Ook het aantal ongevallen is licht gestegen van 219 in 2017 naar 231 in 2018. Drugs- en drankoverlast en bedreigingen zijn flink afgenomen.

Landelijke trend

De afname van het aantal misdrijven in de gemeente Roosendaal is in lijn met de landelijke cijfers. In de eerste helft van 2018 registreerde de politie 372.000 misdrijven, ten opzichte van 421.000 in dezelfde periode in 2017.