Roosendaal

Alwel en Hazenberg/TBI gaan de Josephwijk nieuw leven inblazen

Vincent Krijtenburg Vincent Krijtenburg

In de Roosendaalse Josephwijk gaan 229 huurwoningen tegen de vlakte. De woningen, die bijna honderd jaar oud zijn, zijn in te slechte staat om te renoveren. Hier komen tweehonderd nieuwe woningen en vergroening voor terug.

De laatste keer dat de woningen gerenoveerd zijn, is 35 jaar geleden. ‘’Een tijd geleden zijn wij tot de conclusie gekomen dat we deze woningen niet meer kunnen opknappen tot een niveau dat anno 2022 acceptabel is’’, verklaart Karo van Dongen, bestuurslid van woningcorporatie Alwel. Twee jaar geleden zijn de bewoners van de Josephwijk ingelicht over de plannen en zijn ze geholpen met het vinden van nieuwe woningen.

Diverser en groener

‘’Het is nu een homogene wijk in alle opzichten’’, vertelt Ingeborg Verheijen, directeur van Hazenberg/TBI. ‘’Onze visie is om het woningaanbod diverser te maken en de wijk te vergroenen.’’ Met een diverser woonaanbod wordt gedacht aan eengezinswoningen, appartementen, levensloopbestendige woningen, beneden- en bovenwoningen. Dit zullen zowel huur- als koopwoningen zijn. ‘’Door deze visie zal de wijk aantrekkelijk worden voor jong en oud, iets dat we graag willen.’’

Grote investering

Het tekenen van de aannemersovereenkomst is een belangrijk moment. ‘’Het is een enorm grote investering’’, vertelt van Dongen. Het gaat om ruim dertig miljoen euro. ‘’Deze overeenkomst is een grote stap voor zowel de woningcorporatie als woningzoekenden.’’

Inmiddels is de eerste fase aangebroken en zijn er 86 woningen gesloopt. ‘’De planning is dat we vlak voor de zomer kunnen beginnen met bouwen’’, zegt van Dongen. ‘’We rekenen op een bouwtijd van ongeveer 1,5 jaar, dus we verwachten eind 2023 de eerste huizen op te leveren.’’