Etten-Leur

Analyse – Spoortunnel Etten-Leur: oplossing of onhaalbare opgave?

De spoorwegovergang die het wegverkeer tussen Etten en Leur veelvuldig doet stokken. Foto Perry Roovers

De spoorwegovergang die het wegverkeer tussen Etten en Leur veelvuldig doet stokken. (Foto: Perry Roovers)

Herbert Kats Herbert Kats

Hoe krijgt een gemeente van 45.000 inwoners bijna honderd miljoen bij elkaar voor een spoortunnel? Dat is de grote vraag bij de lange aanloop naar het oplossen van een van de grootste verkeersproblemen van Etten-Leur. Een kwestie die de gemoederen al decennia bezig houdt.

Het begin is er: de raad heeft inmiddels 2,5 miljoen vrijgemaakt om onderzoek naar de haalbaarheid te doen. “Maar tot 2030 kunnen we nog sparen en partners zoeken”, zegt wethouder Ger de Weert in een toelichting.

De gewenste uitkomst van de onderzoeksfase is: hoe kan een onderdoorgang en de aanleg van een oostelijke randweg een remedie bieden om de toenemende verkeersdruk op het centrum te verlagen. Volgens de planning zou daar in 2026 een ei over gelegd kunnen worden, maar het is nog zeer de vraag of dat lukt.

Grote investeringen

Met het antwoord zet Etten-Leur niet meer dan een kleine stap. “Het zijn grote investeringen”, liet wethouder Jean-Pierre Schouw (onder meer wonen en verkeer) zich al ontvallen. Bovendien is het zo’n langslepende en ingewikkelde kwestie dat je die niet eenvoudig oplost. Zo kunnen de woningbouwambities letterlijk het tunnelplan nog doorkruisen.

Het bijzondere is dat het huidige gemeentebestuur, mét steun van de meeste fracties, toch serieus werk maakt van de aanleg van een spoortunnel in het verlengde van de Lage Vaartkant. Al is de financiering van de vele miljoenen die daarvoor nodig zijn nog grotendeels een open kwestie. Een poging -jaren terug- om bij het station een vrij eenvoudig fietstunneltje te maken liepen spaak op de kosten (geschat op zo’n tien miljoen) en de weinig scheutige houding van de NS.

Het is een complex verhaal dat zich op een beperkt oppervlak afspeelt. Etten-Leur heeft immers niet zo maar extra ruimte ter beschikking. Dus een spoortunnel én een oostelijke randweg moeten ingepast worden tussen wat er nu al is.

Streep

Een onaantastbaar gegeven is de spoorlijn Breda-Roosendaal die de gemeente doorkruist. Letterlijk een streep (niet een streepje) tussen Etten en Leur. Tel daarbij op dat Etten-Leur grossiert in nieuwbouwwijken die al veel beschikbare ruimte hebben ingevuld. Natuurlijk genereren die extra verkeersstromen en zo groeit de druk op kwetsbare punten alleen maar.

Na de aanleg van de westelijke nieuwbouwwijk Haansberg komen er nog eens zo’n duizend woningen met bewoners bij. Anders gezegd: Etten-Leur wil het zeker niet bij de huidige 45.000 inwoners laten. Logisch dat er ook plannen worden gemaakt voor échte ontsluitingswegen. Met het weghalen van de A58 die het centrum doorkruiste heeft Etten-Leur lang geleden al laten zien hoe succesvol zo’n ingrijpende omleiding kan uitpakken.

Maar dát er grote ambities zijn blijkt ook uit de speciale site etten-leurmakenwesamen.nl