Roosendaal

Arbeidsmigranten kunnen met vragen en problemen terecht bij Informatiepunt West-Brabant

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

Wat zijn de rechten en plichten van arbeidsmigranten in Nederland? Het zijn vragen die beantwoord kunnen worden bij het Informatiepunt West-Brabant. Dit punt is er speciaal voor arbeidsmigranten, om ze te helpen en begeleiden tijdens hun verblijf in Nederland. Er doen in totaal veertien gemeentes in West-Brabant mee met het informatiepunt. Van Woensdrecht tot aan Breda.

De officiële opening van Informatiepunt West-Brabant vond dinsdagmiddag plaats in het Huis van Roosendaal. En dat terwijl het fysieke informatiepunt in Breda gestationeerd zit. “Dat komt omdat in Breda het registratiepunt zit voor arbeidsmigranten”, vertelt projectleider Marianne Langkamp. “Het leek ons daarom logisch om daar ook een fysiek informatiepunt te starten.”

In de ruim vier maanden dat het informatiepunt bestaat, zijn er zeshonderd arbeidsmigranten geholpen. Naast een fysieke locatie in Breda, reizen er ook mobiele teams door de regio. “Deze teams bestaan vaak uit ex-arbeidsmigranten”, vertelt wethouder René van Ginderen. Zij staan op plekken als supermarkten, weekmarkten en andere locaties waar arbeidsmigranten komen.

Belasting, zorgverzekering en huisvesting

Er zijn drie medewerkers in dienst bij het informatiepunt. Twee medewerkers spreken Roemeens, een iemand spreekt Pools: Ola, Adina en Juliane. “Arbeidsmigranten komen echt naar het stadskantoor van Breda om naar hun te vragen”, vervolgt Langkamp. Veel vragen die de drie dames krijgen gaan over belastingen, zorgverzekeringen, huisvesting en loonstroken. “Maar er komen ook hulpvragen als het gaat om kinderen inschrijven bij een school.”

Het informatiepunt is er ook om misstanden te melden als het gaat om bijvoorbeeld huisvesting, loon en werk. Daarvoor werkt het informatiepunt samen met meerdere instanties, bijvoorbeeld met de GGD. “Per hulpvraag kijken we dan welke instantie hen het beste kan helpen.”

Doelen voor de toekomst

Er woonden in 2022 meer dan vijfduizend arbeidsmigranten in de gemeente Roosendaal. Dat is meer dan in Breda. “We willen die mensen deze extra vorm van informatie en zorg bieden, zodat ze meer onderdeel uit kunnen gaan maken van onze samenleving”, verklaart wethouder Van Ginderen. Projectleider Langkamp zou daarom graag in de toekomst nog een extra fysiek punt in Roosendaal starten. Dat zijn overigens niet de enige toekomstdromen. “We willen graag informatieavonden organiseren over verschillende thema’s. Ideeën genoeg, maar we doen alles stap voor stap.”

Meer informatie over het informatiepunt en de mobiele teams is terug te vinden op deze site.